Boldog Gizella ereklye Passauból - beszámoló

2011. 09. 04. |

 

Székesfehérváron mostantól együtt tisztelhetjük az első magyar, szent királyi családot. Spányi Antal székesfehérvári püspök kérésére a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetetett Család Évében Wilhelm Schraml passaui megyés püspök úr Boldog Gizella ereklyéjét ajándékozta a székesfehérvári egyházmegyének. 1000 év után ereklyéikben tehát ismét együtt lehet az első szent királyi család.

 

mai magyar család hódolata a magyar szent család ereklyéi előtt

 

Szent István halála után a kedvezőtlen politikai események sok szenvedést okoztak az özvegy királynénak, Gizellának. Néhány év múlva nem maradt más választása, udvartartásával együtt vissza kellett térnie szülőhazájába. El kellett hagynia Magyarországot, vele együtt fia, Szent Imre és férje Szent István sírját is Székesfehérváron. Imáiban azonban sokat könyörgött a pogánylázadásoktól, trónviszályoktól szenvedő magyar népéért. A passaui Niedernburg kolostor főnöknőjeként halt meg 1060 körül, s a niedernburgi templomban helyezték örök nyugalomra. Szent István fejereklyéjét 1777-ben Mária Terézia hozatta vissza Raguzából, Szent Imre ujjának csontereklyéje pedig 1930-ban érkezett vissza Aachenből Székesfehérvárra. 2011-ben Boldog Gizella ereklyéje, a passaui püspök, jóvoltából Székesfehérvárra került, s így újra találkozhat a Magyar Szent Család a királyok városában.

Boldog Gizella ereklyéjének átadási ünnepségén koncelebrált szentmisét tartott a Székesegyházban Wilhelm Schraml passaui megyés püspök, Spányi Antal székesfehérvári püspök és Takács Nándor nyugalmazott székesfehérvári püspök. Boldog Gizella ereklyéjét ünnepélyesen hitvese Szent István koponyaereklyéje és fia Szent Imre kézcsontereklyéje mellé helyezték az oltárra.

A passaui püspök - aki a Német Katolikus Püspökkari Konferencia Házasság és Családügyi Bizottságának elnökhelyettese is - beszédében kiemelte, hogy a család az élet és a hit iskolája, a család az egyház jövője. A mai világnak határozott, Krisztus szelleméből megújult egyházra van szüksége, amely a keresztény családban, a társadalom, a nép és az egyház alap- és élő egységében jelenik meg. – „Ennek megélt tanúbizonyságát helyezte el a magyar népben Szent István király, a király hitvese, boldog Gizella és a fiuk, Szent Imre. De ezáltal nemcsak ennek megélt tanúbizonyságát helyezték el, hanem  örökségét és máig követendő példáját is. Kézzelfoghatóvá tették, amit a mai evangéliumban Jézus valamennyiünk lelkére köt: Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” – hangsúlyozta a püspök. István és Gizella példája számunkra örök bátorítás, és kopogtatnak a lelkünk ajtaján, hogy szilárdan Istenre tekintsünk, Vele legyünk és maradjunk, mindenekelőtt az Eucharisztiában, ahol az Úr Igéje és szentsége által, valóban életünk középpontjában áll - tette hozzá. Gizella királyné a híd szerepét töltötte be Kelet és Nyugat között,  és tölti be mai is, amikor Passaut és Székesfehérvárat összeköti a szenttisztelet - fejezte be beszédét Wilhelm Schraml.

A szentmise végén a püspökök magyar szentek közbenjárását kérték a bajor és magyar családokért: a passaui püspök imádkozott minden családért, hogy Isten anyjának a Boldogságos Szűz Máriának, Szent Józsefnek, Szent Istvánnak, boldog Gizellának és Szent Imrének közbenjárására a házasságban, a családban, munkánkban, az egyházban és a világban örvendező tanúi lehessünk Krisztusnak. Spányi Antal megyéspüspök imádságában azért könyörgött Istenhez, hogy a házasság szentsége által megerősített szeretet legyőzze a gyengeségeket és kríziseket, amelyekkel családjaink találkoznak mindennapjaikban.

Az ünnepség végén Spányi Antal püspök Szent István fejereklyetartójának porcelán másolatát ajándékozta a passaui egyházmegyének, amely Passauban egy kiemelt helyre kerül majd. A passaui küldöttséget a megjelent városi és megyei vezetők is köszöntötték.

Boldog Gizella, Szent István és Szent Imre ereklyéi előtt egész nap imádkoztak az egyházmegyéből érkezett családok, kérve  a Magyar Szent Család közbenjáró imádságát családtagjaikra, rokonaikra.

Az ereklyék sorsa példázza, hogy hosszú évszázadok alatt, de végül begyógyulnak a történelem okozta sebek, s szentjeink közbenjárására új, boldogabb világ köszönhet ránk, hiszen Magyarország a kezdetektől, éppen szentjei által, Európa elválaszthatatlan része.

 BPK-SA
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: - BPK és Somogyi Tamás -

 


 

Püspöki köszöntő:   1109gizellapuspokikoszonto.pdf

Az ereklye érkezésének hivatalos oldala >>   

Ismertetés letöltése:   1109boldoggizellaismertetes.pdf    

 


 

 
 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár


< 2023. január >
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 

 

 


 

  


 

 


 

 


 

 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk