Egyházmegyés papi zarándoklat - beszámoló

2007. 05. 18. |

 

A jubileumi év keretében szeretettel hívtuk a Paptestvéreket a Bodajki kegytemplomhoz, az egyházmegye hagyományos (harmadik) papi zarándoklatára. A találkozó  fő témája a III. egyházmegyei zsinat eredményeinek aktualizálása volt. A püspöki köszöntőt szentségimádás követte.

 

résztvevő papok beszélgetésen

 

Ezután került sor az Egyházmegyei Törvénykönyvvel kapcsolatos rövid előadásokra: a Zsinati Bizottság munkájáról Hajdú Ferenc kanonok, h. esperes; a papok és diakónusok együttműködéséről a lelkipásztori szolgálatban Holnapy D. Márton O.Praem. plébános; a világi hívek szolgálatáról a plébánián Bohn István esperes, plébános; a Karitász szolgálatról a plébánián Filó Kristóf plébános beszélt.

Az előadásokat követő napközi imaóra után espereskerületenkénti kiscsoportos megbeszélés következett.

Az ebéd egyben a személyes találkozások ideje is volt. Az összegzés, majd püspöki zárszó után szentmisével és hálaadással zárult a nap.

 

Fényképeket készítette Ugrits Tamás

 


 

Korábbi év beszámolója:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk