Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Felsőváros) - beszámoló

2018. 06. 07. | | 2018. 06. 08.

 

 

 

Találkozás az Úrral, egymással és önmagunkkal az Oltáriszentség jelenlétében – Elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnep Székesfehérváron
 
2018.06.07. – Június elején a felsővárosi Szent Sebestyén-templomban gyűltek össze a székesfehérvári hívek, hogy kifejezzék a közös imádságba vetett hitüket, az Oltáriszentség iránti tiszteletüket a hagyományos elsőcsütörtöki imaalkalmon. Spányi Antal püspök a szentmisében az egyházi ünnepek jelentőségéről beszélt, azon belül Jézus Szentséges Szívének ünnepéről, amely a megváltó isteni szeretet tiszteletét fejezi ki.

A város papságával tartott Eucharisztia ünnepen a hívek nevében Nyárai-Horváth István plébános köszöntötte a főpásztort, és kiemelte, hogy az évek során, az elsőcsütörtöki alkalmak közös ünneplésével az egész város hívő közössége közelebb került az Oltáriszentség lényegéhez, az Úr személyes jelenlétének kegyelmeihez.

„Akik úgy ítélik meg, hogy az egyház ünnepei nem korszerűek, azok nem értik azt sem, mit jelent Jézus Szíve ünnepe. Mi ezen a napon tekintetünket Jézusra emeljük, és kitárjuk szívűnket az Ő szívének szeretetére. Gondviselő szeretet, megújító erő, jóság árad ebből a szívből, hogy a mi szívünk bajaiból, megkötözöttségeiből meggyógyítson. Az Úr elé visz minket így Jézus, hogy az isteni szeretet eltörölje bűneinket, új életre keltsen bennünket – hangzott el a megyés püspök beszédében.

A főpásztor Prohászka Ottokár szavaival arra biztatott, ne maradjunk meg a földi gondolkodás síkján, abban a világban, amely Isten jelenlétét tagadja. Hagyatkozzunk a Szentlélek vezetésére, hogy észrevegyük Isten szerető jelenlétét életünkben: Legyen hitünk és bizalmunk a Szentlélek iránt, legyen szemünk s érzékünk a Szentlélek térfoglalására. Az idők s irányzatok változnak, de Lélek egy, a föladatok s a kellékek is mások, s az új idők fordulatánál az új szükségletek új fölfogást, s egyben-másban érzelmi elváltozást is követelnek.

Spányi Antal arról is beszélt, hogy Alacoque Szent Margit látomásai nyomán terjedt el Jézus szívének ábrázolása, a megnyitott, lángoló szív, melyből kereszt nő ki a szeretetből vállalt halál jelképeként. Egy másik népszerű ábrázolás pedig Szent Fausztina nővér látomásaiból született: az Irgalmas Jézus képén fénysugarakként árad az irgalmasság és a szeretet Jézus szívéből.

Jézus szívéhez kell közelednünk, aki eljött, hogy az Atya végtelen szeretetével magára vegye a világ bűneit, hogy utat készítsen nekünk az örök hazába. Jézus Szíve ünnepe Isten örök szeretetével kapcsol össze bennünket. Örömmel tisztuljunk meg a szentgyónásban, és vegyük magunkhoz az Oltáriszentséget. Újítsuk meg életünket a családban, az idősekkel, a fiatalokkal, a betegekkel való kapcsolatunkban. A bérmálásban kapott Szentlélek erejével járjuk az utunkat az egyházban és a világban – fejezte be beszédét a főpásztor.

Az engesztelő imaórán a főpásztor elmondta XIII. Leó pápa felajánló imáját Jézus legszentebb Szívéhez, és a Szent Szívnek ajánlotta a keresztény családoknak. Az ünnepélyes szentségkitétel alkalma a Tantum ergo Sacramentum eléneklésével és litániával végződött.

Berta Kata
Képek Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 Korábbi évek beszámolói:


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk