Fogadalmi Szentmise - beszámoló

2005. 08. 14.

 

2005. augusztus 14., vasárnap az országfelajánlás évfordulóján Spányi Antal megyéspüspök fogadalmi szentmisét mutatott be Szent István országfelajánlásának évfordulóján, 18 órakor a székesfehérvári székesegyházban. A szentmisében a főpásztor a hagyománynak megfelelően a következő imával ajánlotta fel országunkat a Magyarok Nagyasszonyának.

„Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, Magyarok Nagyasszonya, Szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, amelyet hű szolgád, első szent királyunk és apostolunk, Szent István Neked felajánlott. Tekints kegyes szemmel országodra, városunkra: légy szószólónk és közbenjárónk Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak őseink és minden ínségükben kiszabadultak. Ez a remény éltet most is, ez a bizalom indít, hogy oltalmadban keressünk menedéket mi, a te néped és örökséged.

Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal minden testi-lelki bajtól országunkat és városunkat. Hazánk főpásztorainak nyerj isteni segítő kegyelmet küldetésük teljesítéséhez, híveidnek pedig, az élő hit cselekedeteiben és gyümölcseiben buzgó szívet.

Könyörgünk, Nagyasszonyunk, magyar hazánk és városunk vezetőiért, hogy a Szentlélek ajándékai által megvilágosítva védelmezzék az igazat, a közjó előmozdításán őszinte igyekezettel fáradozzanak.

Könyörgünk, Nagyasszonyunk, egész nemzetünkért. Vezesd kegyességeddel, tartsd meg Isten szeretetében és félelmében. Nyerj a bűnbánóknak bocsánatot, az igazaknak állhatatosságot, a fiataloknak tisztaságot, a házastársaknak hűséget, a szegényeknek pártfogást, a szomorúaknak vigasztalást, a megholt híveknek pedig, örök nyugodalmat.

Légy minden ügyükben szószólónk Szent Fiadnál, hogy az Ő akarata szerint rendezzük életünket. Fogadd kegyesen kérésünket, hogy közbenjárásoddal megsegítve, a jelen élet küzdelmei után az örökkévaló boldogságra eljussunk.

Krisztus a mi Urunk által. – Amen.”

A szentmisén részt vettek a papság és a nagyszámú hívők mellett, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere és önkormányzatának képviselői, valamint a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és tisztségviselői, a város intézményeinek vezetői, a pártok képviselői. A felajánlás után Kiss János helynök felolvasta Leonardo Sandri helyettes vatikáni államtitkár levelét.

„XVI. Benedek pápa örömmel értesült arról, hogy Székesfehérvár városa ünnepélyes keretek között II. János Pál pápáról nevezte el a megyeszékhely székesegyháza előtti teret” – áll a díszes levélben, melyet Székesfehérvár és Warvasovszky Tihamér, a város polgármestere kapott a Vatikánból.

A Leonardo Sandri helyettes államtitkár által írt levélben XVI. Benedek pápa köszönetét tolmácsolja a város egyedülálló megemlékezésről és „Szent István király égi közbenjárását kéri”, egyben apostoli áldását küldi a város minden polgára számára.

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk