Hálaadás az első Magyar Szent Család közbenjárását kérve - beszámoló

2014. 11. 08. | | frissítve 2014. 11. 10.

 

 

 

Családjaink a magyar szentek oltalmában - A magyar szent család napja Székesfehérváron

Ünnepélyes, a szokásosnál is gazdagabb liturgiájú szentmisében ajánlotta Spányi Antal megyés püspök a székesfehérvári egyházmegye családjait és minden magyar családot a Magyar Szent Család védelmébe, szombaton délelőtt a Bazilikában. A főpásztor 2012-ben hívta meg először a plébániaközösségekből delegált családokat, hogy együtt imádkozzanak Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéi előtt. A hajdani koronázó városban, az ereklyéikben újra egyesült első magyar szent családot minden évben november 13-ához, az összes magyar szent és boldog emléknapjához kapcsolódóan ünneplik a székesfehérvári egyházmegyében. Az eseményen részt vettek: Soltész Miklós, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, Székesfehérvár Önkormányzatának képviseletében Mészáros Attila alpolgármester, valamint az oktatási intézmények vezetői.

Az egyházmegye papságával koncelebrált szentmisében Spányi Antal püspök, a magyar szent családot a mai kor családjainak állította példaképül: „Jó nekünk most ünnepelni az első Magyar Szent Családot, kik ott állnak mellettünk és minden nemzedék mellett imáikkal, példáikkal, égi közbenjárásukkal. Boldog Gizella példája, ahol jelen volt az életszentség, ahol mélyen gyökeret vert a keresztény erkölcs és életvitel. Szent István elkötelezettsége a hit szerinti élet mellett, minden tettét, egész lényét, gondolkodás módját átjárta kovászként az evangélium szelleme, az egyházi tanítás. Nem volt az életében kettősség, alkudozás. Erőt adó lehetett Szent Imre lelkülete, aki készséges volt arra, hogy szolgáljon Istent, embert, nemzetet és országot. Kész volt az egyházi pályát elfogadni, de kész volt atyja örökébe is lépni. Ezért keményen dolgozott, tanult, imádkozott, erényes életre nevelte magát.” – mondta a püspök majd hozzátette: „Mi nagyszerű példának kaptuk őket, akiknek emléke nem halványul, akik éltük tanításával, megélt sorsuk vállalásával, zúgolódás nélküli hitükkel minket is erősítenek!” A főpásztor arról is beszélt, hogy sokszor azt hisszük, másoknak könnyebb a sorsuk, mások szerencsésebbek. „Látnunk kell, hogy az első Magyar Szent Család nehéz helyzetben élt. Mindennapi gondjuk, problémájuk és küzdelmük volt egy jelenlévő erős pogány hagyomány. Sokan nem akarták elfogadni, nem akartak beilleszkedni abba a rendbe, amelyet a Katolikus Egyház, a kereszténység hozott a számukra. Ebből a kettősségből hatalmi harcokkal is szembe kellett nézni, és hosszú időn keresztül a zaklatásnak, a viadaloknak árnyéka vetült a Családra.” - mondta Spányi Antal megyés püspök, aki azt is kiemelte, hogy a kor emberének sok kihívással kell szembenéznie.

A szentmisében a családok aktívan belekapcsolódtak az ünneplésbe, a szentélyben több család is együtt imádkozott a papsággal. Az olvasmányt Semegi Jánosné nyolc gyermekes csepeli édesanya, a hívek könyörgését a héttagú fehérvári Berta család olvasta fel. „Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre példája és közbenjárása legyen segítségünkre, keresztény családoknak a mindennapi hűség és szeretet vállalásában.” – kérték minden család nevében. A szentmise felajánlásának érdekessége volt, hogy a családok által írt leveleket az oltárra helyezték. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Üzenj a szenteknek programja keretében sokan küldtek be kéréseket, hálaadásokat a szent család ünnepére. A főpásztor imádkozott a leírt szándékokért.

A szentmise végén Spányi Antal püspök a három ereklye és a koronázási palást másolatának jelenlétében imádkozott a magyar családokért és kérte a szent család közbenjárását és védelmét minden családért. „Segítsd és erősítsd kegyelmeddel családjainkat, mert a mai világ nem kedvez a keresztény életfelfogásra alapozott családi életnek. Adj erőt a házaspároknak a hűségre, a kizárólagos önátadásra, a családi élet örömeinek megélésére. Szent István király, Boldog Gizella királynő, Szent Imre herceg, imádkozzatok a ma élő magyar családokért. Ahogyan imátokkal, odaadott életetekkel, mindennapi életáldozatotokkal az életre vezettétek egykor e népet, úgy segítsétek a boldog életre ma is családjainkban.” - hangzott el az imában.

A felajánló ima után az ajándékok átadásával folytatódtak az ünnepi pillanatok. A résztvevő családok számára a megyés főpásztor személyesen adta át az idei év imáját és emlékgyertyáját, amelyet meghatottan vettek át az egyházközségekből delegált családok. Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató a szentmise végén elmondta: az emlékajándékot minden magyar család megkaphatja, ha a magyar Szent Család oltalmába ajánlja családtagjait Székesfehérváron 2014. november 12. és december 20. között. A lelki-szellemi ajándék átvétele három lépésben történik: a magyar Szent Család ereklyéinek megtekintése ingyenes jeggyel az Egyházmegyei Múzeumban. Az ajándékcsomag átvétele a Püspöki Palotában a múzeumi jeggyel. A család közös imádsága egy belvárosi templomban.

A szentmise után a Szent István Művelődési Házban a fehérvári zeneiskola tanárai, a művelődési ház tehetségkutató programjaiban felfedezett fiataljai mutattak be a családoknak zenés-énekes-verses műsort. Soltész Miklós államtitkár mondott köszöntőt, aki személyes példával szemléltette, mit jelent, ha a szülők mellett egy pap is figyel a családban felnövő gyermekekre. Megköszönte Spányi Antal püspöknek, hogy évről-évre életre hív olyan programokat, amelyekben megerősíti a keresztény életet élő családokat. „Példaértékű odafigyelés ez a családokra, amely minta lehet sokak számára.” – mondta Soltész Miklós.

Spányi Antal püspök előadásában hangsúlyozta: „Sokat hallunk a gazdasági nehézségről, mint legfőbb bajról, pedig elsősorban az erkölcsi válságról kellene beszélnünk. A szabadosság, a tolerancia félremagyarázása rombolja az egyént és társadalmat. Sokak értékrendjében, a házasság nem több mint egy üres formaság, egy papír, melyre semmi szükség nincs embernek a boldogságához. Mi egy más eszményt akarunk megvalósítani, ahol nem a pénz dominál, hanem a személyes kapcsolatok, ahol a hűség több mint a lehetőségek kihasználása, ahol érték a közös ima és a hit közös megélése, a gyermekáldás, ahol egymás örömében találjuk meg a boldogságunkat”. A főpásztor arra buzdított, legyen érték a család, ami szent és felbonthatatlan szövetsége egy férfinek és egy nőnek, mely a sírig tart, és amely nyitott a gyermekek elfogadására. Legyen érték a családi élet, ahol keressük annak a módját, hogy minden nap megmutassuk a szeretetet családtagjaink felé, ahol figyelünk egymásra és törődünk egymással. – fogalmazott a püspök.

Az ünnepség végén Smohay András a magyar szent család tiszteletének emlékeiről beszélt a képzőművészeti ábrázolásokban. Először a Fehérváron őrzött ereklyék történetét mutatta be, az 1778-ban a Székesegyházba hozott Szent István fejereklyéjét, az 1930-ban, az egykori magyar királyi székhelyre került Szent Imre ujjának csontereklyéjét és Szent István hitvese, Boldog Gizella csontereklyéjét, amely 2011-ben, a Családok Éve alkalmából érkezett a passaui püspök ajándékaként a székesfehérvári egyházmegyének. A múzeumigazgató ezután sorra vette a szent család tagjainak együttes ábrázolásait a középkortól napjainkig. Az előadás megerősítette azt a gondolatot, hogy Magyarország a kezdetektől fogva szentjei által lett része Európának, valamint azt is, hogy Székesfehérvár történelme Szent István és Szent Imre nélkül nem értelmezhető.

A sokakat megmozgató Magyar Szent Család napja Székesfehérváron emlékezetes marad a résztvevő családok számára. Az imádságos, élményszerűvé tett találkozás a szentekkel, méltó alapot adott a családi élet megünneplésére. A hazatérők minden bizonnyal a közös élmény összetartó erejével építik majd saját és plébániai közösségüket.

BPK
Fényképeket készítette: Zalavári Tibor és Gersztheimer Zsolt

 

 


 

Az előző év beszámolója:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár


< 2023. június >
H K Sz Cs P Sz V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

 

 

 


 

  


 

 


 

 


 

 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk