Húsvét ünnepe Székesfehérváron - összefoglaló a püspöki szertartásokról - beszámoló

2017. 04. 16. | | 2017. 04. 20.

 

 

Húsvét ünnepe Székesfehérváron - összefoglaló a püspöki szertartásokról

2017.04.16. - A Szent Három nap, Nagycsütörtök, Nagypéntek liturgiájával és a Húsvéti vigíliával a hívek minden évben az Úr szenvedésére, halálára emlékeznek és megünneplik feltámadását, Jézus győzelmét a halál felett. A püspöki szertartásokon Spányi Antal elmondta: ezek a napok elénk állítják azokat az eseményeket, amelyek Isten szeretetének legfőbb megnyilvánulásai, az emberek iránt.

Az utolsó vacsora emlékére tartott püspöki szentmisében a főpásztor arról elmélkedett, hogy az Eucharisztiában Jézus maga marad velünk, erőnk forrásává, lelkünk táplálékává válik. Az Eucharisztia azonban nincs papok nélkül, akik Jézus nagycsütörtöki imádsága nyomán a helyes Isten- és emberszeretetet adják tovább a híveknek. A homília után a megyés püspök az utolsó vacsora eseményeire emlékezve megmosta a város képviselőtestületeiből érkezett 12 férfi lábát. A lábmosás szertartása Jézus szolgáló szeretetét idézi elénk, amelyet parancsával megerősített: "Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!" (Jn 13,34), odaadással és elfogadással. Ezen az estén az Oltáriszentség áthelyezése, az oltárfosztás, a templomban kialvó fények, és a virrasztás már Krisztus szenvedéstörténetének kezdetét elevenítették fel.

Nagypénteken, délután Spányi Antal püspök vezetésével a város papjai és hívei közös keresztutat jártak a Palotavárosban a több évtizedes hagyománynak megfelelően. Az egyes stációknál a családok imakönyvéből olvasott fel a főpásztor, amely a családban megélt keresztek hordozásáról, és azok krisztusi szeretettel való elfogadásáról szóltak. A közös imádsággal és énekekkel járt keresztút a Szentháromság temetőkápolnánál végződött, ahol a főpásztor a város minden lakójáért imádkozott.

A Nagypéntek esti szertartás kezdetén, a csendes bevonulás után a főpásztor arcra borult az oltár előtt. Majd a liturgia középpontjában a passió, Jézus szenvedéstörténetének eléneklése állt. Spányi Antal megyés püspök homíliájában kiemelte: a kereszt alatt hangzott el a mondat, melyben minden más is értelmet nyert: „Ez valóban Isten Fia volt.” Így halála nem az élet pusztulása, hanem a halál feletti győzelemé, amellyel megnyitotta a mennyek kapuját. „Mindennek most még csak az elejét látjuk: a szenvedést, a halált, az őrzött sír elé gördülő követ. Mi történt valójában? Csak később látjuk meg, hogy minden miattunk, értünk történt. A kereszten függő Krisztus a szenvedés borzalmán túl a szeretet hatalmát mutatta meg nekünk.” - mondta a főpásztor. Majd az szertartáson az egész világért mondott egyetemes könyörgések után kereszthódolat következett, végül a hívek virrasztása a Szent Sír mellett.

Húsvét vigília miséje a tűzszenteléssel kezdődött: „a sötétségből kivezető fény és világosság átváltoztatja a gyász csendjét a remény és öröm fényességévé válik”. Spányi Antal püspök a tűz megszentelése után megáldotta a húsvéti gyertyával bevitte a fényt a templomba, és énekelve hirdette: „Krisztus világossága!" A húsvéti gyertyáról meggyújtották a hívek gyertyáit, és az ószövetségi olvasmányok után fölgyúltak a fények, fölzúgtak ismét a templom harangjai, megszólaltak a csengők. Az evangélium felolvasása után a jelenlévők megújították keresztségi fogadalmukat. Ezt követte a víz megáldása és a mindenszentek litániájának elimádkozása. A püspök végigjárt a sorok között és szentelt vízzel hintette meg a híveket. A mise ünnepélyesen folytatódott, majd a békeköszöntés alatt az Oltáriszentség is visszatért a templomba. A főpásztor elmondta, befogadtuk az örömöt, annak a tapasztalatnak az örömét, hogy feltámadt Krisztus. Ez az öröm áradjon ki köztünk, őrizzen meg minket, adjon örömteli napokat, békességet mindenkinek.

A püspöki Húsvéti szertartások a Húsvétvasárnapi ünnepi szentmisével zárultak. Az apostolokkal együtt mi is a feltámadás tanúi legyünk. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! - hirdette a főpásztor.

Berta Kata
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Kapcsolódó oldal: Nagyböjt és Nagyhét eseményei 2017-ben

Kapcsolódó videóanyag

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk