Húsvét ünnepe Székesfehérváron - összefoglaló a püspöki szertartásokról - beszámoló

2019. 04. 21. | | 2019. 04. 24.

 

 

 

Húsvét ünnepe Székesfehérváron – összefoglaló a püspöki szertartásokról

2019.04.24. – A szent három nap, nagycsütörtök, nagypéntek és az ünnepélyes húsvéti vigílián, nagyszombaton emlékezik meg a kereszténység Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról. Nagycsütörtökkel elkezdődött a húsvéti szent három nap, az egyházi év legfontosabb időszaka. Délelőtt a püspöki székhelyeken országszerte megtartották a krizmaszentelési misét, amelyen a főpásztorok megszentelték a szentségek kiszolgáltatásához használt olajokat.

Nagycsütörtökön este, az utolsó vacsora emlékére celebrált ünnepi szentmisét Spányi Antal megyés püspök a Szent Imre-templomban. A főpásztor szentbeszédében hangsúlyozta: ezen az estén Jézus szeretetének három legnagyobb tanújelét adta; megalapította az Oltáriszentséget, a papságot, amely mindenkit bekapcsol az egyház életébe a szentségek által, és megmosta tanítványai lábát, hogy példát mutasson a szolgáló szeretetre. A szentbeszédet követően a megyés püspök a miseruhát leváltva vászonkendőt kötött maga elé, és megmosta a fehérvári plébániák képviselő-testületeiből érkezett 12 férfi lábát. Az Oltáriszentséget őrzési helyére, a mellékoltárhoz vitték, majd az oltárfosztás szertartásával zárult a mise. A szentmise után a hívek az egyházmegye kispapjainak vezetésével imádságos virrasztást tartottak.

Hagyományosan közös keresztúttal emlékeztek Székesfehérvár hívei és papjai Krisztus kereszthalálára nagypénteken délután, a Palotavárosi Kálváriánál, Spányi Antal megyés püspök vezetésével. Idén sok százan jöttek el, hogy imádsággal és énekkel kísérjék Jézus útját a tizennégy stáción keresztül, Pilátus ítéletétől a sírbatételig. Az idei keresztút-járáson a család állt a püspök elmélkedéseinek középpontjában. A közös keresztút-járáson részt vett Székesfehérvár polgármestere, dr. Cser-Palkovics András, a város alpolgármesterei és önkormányzati képviselői is.

A nagypénteki igeliturgiát és szertartást ugyancsak a Szent Imre-templomban Spányi Antal megyés püspök vezette, aki a csöndes bevonulás után arcra borult az oltár előtt. A szertartás ünnepélyesség nélkül, a legnagyobb egyszerűségben zajlott. Majd az olvasmányok fölolvasása után a passió eléneklése következett. „Új életet kaptunk, új életet kezdhetünk” – hangsúlyozta Spányi Antal püspök szentbeszédében. „A bűnbocsánat nem valami távoli remény, hanem minden keresztény ember számára fölkínált lehetőség.” A szertartásban elhangzottak az egész világért mondott egyetemes könyörgések, amelyet a kereszthódolat követett.

Nagyszombaton a húsvét ünnepének előesti miséje tűzszenteléssel kezdődött a Szent Imre-templom előterében; a sötétségből kivezető fény és világosság által a gyász csendjét a remény és öröm fényességévé változtatva. „Jézus Krisztus, tegnap és ma, Ő a Kezdet és a Vég, Ő az Alfa és az Omega. Övé az idő és Övé az örökkévalóság. Övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké” – imádkozta a főpásztor, majd a megszentelt tűzről meggyújtott húsvéti gyertyát az asszisztencia kíséretében bevitte a templomhajóba, közben a diakónus énekelve hirdette: „Krisztus világossága!" Az igeliturgia ószövetségi olvasmányait követően, a húsvéti örömének, az Exultet elhangzása után kigyúltak a fények, megszólalt az orgona, és ismét szóltak a csengők. Az újszövetségi olvasmányokat követte az Úr feltámadásának evangéliuma, Lukács evangélista szerint.

Ünnepi beszédében a főpásztor kiemelte: „Láttuk Krisztus halálát és Krisztust a sírban. És most ünneplünk valami egészen újat; a harmadnapja lezárt sírban lévő előjön, dicsőségben, hogy igazolja mindazt, amit mondott, és igazolja mindazt, ami az embernek remény és öröm.” A szentbeszéd után vízszentelés és a keresztség liturgiája következett, mely során egy fiatal felnőttet részesített a keresztség és bérmálás szentségében a megyés püspök. A szentmise ünnepélyesen folytatódott, és az Oltáriszentség visszatért a templomba. A szentmise végén került sor a hagyományos körmenetre a belvárosban, amelynek során elénekelték a Te Deumot. Majd visszatérve a templomba, a litániát követően a hívek áldásban részesültek.

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának napján Spányi Antal megyés püspök homíliájában hangsúlyozta: „Krisztus húsvéti feltámadása arra hív meg bennünket, hogy újjászülessünk, krisztusi emberként szülessünk újjá, új erkölcsi tartással, új gondolkodásmóddal. Naponta döntenünk kell, mert a gonosz, az istenellenes erő éppúgy jelen van a világban, mint ahogy jelen van a világban az Isten” – mondta a főpásztor, majd hozzátette: „Engedjük húsvét örömét szívünkbe, hagyjuk, hogy átjárjon bennünket, és értsük meg, hogy a hit sohasem volt magánügy. Szívből kívánom, hogy ez az öröm töltse el lelkünket, nemcsak egyetlen napra, hanem életünk minden napján” – zárta ünnepi gondolatait a főpásztor.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

Kapcsolódó videóanyag

Képtár


< 2023. június >
H K Sz Cs P Sz V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

 

 

 


 

  


 

 


 

 


 

 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk