Kaszap István emlékmise - beszámoló

2016. 03. 29. | | 2016. 03. 30.

 


Rendkívüli születésnap Székesfehérváron - Kaszap István születésének 100 évfordulóján

2016.03.29. - Kaszap István születésének 100. évfordulója rendkívüli esemény volt a Székesfehérvári Egyházmegye életében. A számos zarándokot vonzó emlékmise keretében bejelentésre került, hogy a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság döntése alapján, a nemzeti sírkertbe sorolta Kaszap István jezsuita novícius nyughelyét.

A püspöki szentmise elején, Tóth Tamás plébános köszöntötte a vendégeket, köztük Gedai Istvánt, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettesét, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnökét, Wilmek Tibort, dr. Cser-Palkovics polgármestert, Mészáros Attila alpolgármestert, Dr. Orosz Zoltán altábornagyot, a Honvéd Vezérkar főnök-helyettesét, Huszár János vezérőrnagyot, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokát, a Magyar és a Szlovák Cserkészszövetség vezetőit és képviselőit, a Kaszap István Alapítvány tagjait, a szerzeteseket és szerzetesnővéreket, az egyházmegyés papokat és minden zarándokot. A plébános megemlékezett egy nemrég elhunyt egyházközségi tagjáról, aki Kaszap István kortársaként, szívesen emlékezett vissza a példaértékű életet élt fiatalemberre.

A köszöntő után Gedai István elnökhelyettes ünnepi beszédében méltatta Kaszap István szerepét a Trianon utáni időkben, amikor át kellett értékelni az egész magyar közéletet, amikor a politikai, és erkölcsi összeomlás után újra kellett kezdeni az életet. „A legkiválóbbak felismerték, hogy ebben az újjáépítésben a magyar fiataloknak kiemelkedő szerepet kell adni. Kaszap István maga is cserkész volt. Az Ő szelleme segítette a magyar ifjúságot annak a hitvallásnak az elmondásában, amelynek az utolsó sora így hangzott: „Hiszek Magyarország feltámadásában.” „Nem véletlen, hogy 1945 után a cserkészet volt az első szervezet, amelyet felszámoltak - mondta az elnökhelyettes, és hozzátette. Majd fél évszázadig arra törekedtek, hogy megsemmisítsék azt a keresztény nemzeti értékrendet, amely a magyar történelem során mindenkor megmentette hazánkat. „Ti, cserkészek, akik újra élhetitek a cserkészéletet, rátok vár az a magyar jövő, amelynek a végső kicsengése: - „Hiszek Magyarország feltámadásában.” - Nagy a felelősségetek és nagyon sok munka vár rátok.” - bíztatta a jelenlevő fiatalokat Gedai István.

Az elnökhelyettes ezután ünnepélyesen átadta Spányi Antal megyés püspöknek a dokumentumokat a város díszpolgára, Kaszap István sírjának örökös védettségéről.

Spányi Antal megyés püspök beszéde elején megköszönte, hogy vállalva a fáradtságot, nagyon sokan érkeztek a kivételes ünnepre, az egyházmegye határain túlról is, lelki egységet alkotva Kaszap István tisztelőiként. Köszöntötte a hazánk egyik legidősebb cserkészét, aki 91 évesen eljött, hogy egykori példaképe előtt tiszteletét tegye.

A főpásztor ezután bemutatta a szentéletű kispap életútját, méltatta Istennek adott életét, amely ma is példa a korunk fiataljainak, és mindazoknak, akik már nem a fiatalság éveiben járnak. Hitből fakadó akaraterejével, nemcsak kiemelkedő teljesítményre volt képes, hanem a szenvedést is vállalni tudta. Rövid életében megvalósította, amit Isten elgondolt róla. „ Azok, akik lelkileg tudtak hozzá közeledni, hamar megsejtették a szentet, az embert, aki Istennek adta magát. Így nőtt kultusza, amely halála óta töretlen, minden zsarnoki hatalom ellenére, amely meg akarta semmisíteni emlékét.” A megyés püspök idézte Kaszap István püspökének, Prohászka Ottokárnak szavait is. „Az emberi életnek csak úgy van értelme, ha van egy másik világa. Aki az örökkévalóságban hisz... A mi föladatunk: hűnek lenni mindvégig; kitartani, ha törik, ha szakad. Ez magasztalja föl az Istent, ez dicsőíti meg az embert, az emberiséget.”

A szentmise végén felszólalt Ronkay János a Magyar Cserkészszövetség Országos vezetőtisztje is. „A cserkész mindenben jó példát mutat, komoly, de emellett vidám és jókedvű is. Minden téren, a hazájával szemben és Istennel szemben is ízig-vérig kötelességét teljesítő. Kaszap István rövid, de annál teljesebb élete, a legjobb igazolás a cserkészet által használt nevelési módszer működésére, amely valódi személyes elköteleződéssel és az önnevelésre való hajlandósággal találkozik, a jelen épülésére.”

A szentmise után az egész ünneplő közösség Spányi Antal püspök és a papság vezetésével, Kaszap István sírjához vonult, hogy együtt imádkozzanak, tiszteletük jeléül koszorúkat és gyertyákat helyezzenek el és köszönetüket fejezzék ki a sírban nyugvó kispap példaértékű életéért, közbenjárásáért.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:


  

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk