Nagyböjt

2011. 03. 09. |

 

Március 9-én, Hamvazószerdán kezdődik a húsvétot megelőző negyven napos böjti időszak.

Hamvazószerdán a pap hamuval jelöli meg a hívek homlokát bűnbánatuk jeleként. Ezt a szokást az őskeresztény hagyományból merítik, amelyben a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt negyven napot töltött a pusztában, amelynek mintájára az Egyház a II. századtól kezdődően alakította ki ezt a húsvéti előkészületi időt. A vasárnapokat nem számítják böjti napnak, ezért VII. század óta a Nagyböjt szerdai nappal kezdődik A nagyböjt a keresztények számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére.

Szigorú böjtöt Hamvazószerdán és Nagypénteken tartanak. E napokon csak háromszor esznek és egyszer laknak jól. A nagyböjti péntekeken is hústilalom van. A böjt 18 éves kortól 60 éves korig kötelező. A húsvéti szentgyónás és szentáldozás ideje hamvazószerdától Szentháromság vasárnapig (Pünkösd utáni első vasárnapig) tart.

 

 

Spányi Antal fölhívta a figyelmet arra, hogy a gyónás az Isten szeretetéhez való visszatérés nagy kegyelmi lehetősége. A gyónás fölszabadít, örömmel tölti el az embert, mert benne Isten személyes szeretetét tapasztalja meg.

 

 

Videó: - BPK és Somogyi Tamás -

 


 

„Benne temetkeztetek el a keresztségben,
és benne támadtatok fel”
(vö. Kol 2,12)

Kedves Testvérek!

A nagyböjt, amely a húsvét szent ünnepéhez vezet minket, nagyon értékes és fontos liturgikus időszak az egyház számára, s ennek tükrében örömmel fordulok hozzátok néhány gondolattal, hogy ezt az időszakot kellő elkötelezettséggel éljük meg. Az Egyház közössége, miközben a Jegyesével való végleges találkozásra tekint, amely az örök húsvétban valósul meg, állhatatos imádsággal és buzgóbban gyakorolva az irgalmasság tetteit, fokozottan törekszik a lélek megtisztulására, hogy a Megváltás misztériuma által még bővebben merítsen a Krisztus Urunkban való új életből.

Pápai üzenet letöltése:  1103nagybojtpapa.pdf


 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk