Ökumenikus imahét 2015 második nap - beszámoló

2015. 01. 19. | | 2015. 01. 20.

 

 

 

„Jézus így szólt hozzá: Adj innom!"
Jn 4,7

Az ökumenikus imahét második napja Székesfehérváron

A székesfehérvári ökumenikus imahét második napján a Budai úti református templomban gyűltek össze a hívek, hogy együtt imádkozzanak az egységért, és együtt vallják meg hitüket Jézus Krisztusban. A házigazda, Berze János református lelkész köszöntötte a testvéregyházak papjait, a gyülekezetek vezetőit, az egybegyűlteket.

Az igehirdető Tóth Tamás esperes plébános elmondta: a keresztények egységéért mondott imaalkalomra a brazil keresztények nehéz témát választottak: a féltékenykedést, a versengést az egyházak között. „Ne engedjünk a számok kísértésének, hogy ahol többen vannak, ott az igazság, az az igazi egyház. Ne gondoljuk, hogy ahol szimpatikus a lelkipásztor, ott jobban jelen van Isten, ott valóban szól az Úr. Ne engedjünk a kritikának, a szidásnak, a másik leszólásának. Nem az a lényeg, hogy kit, hogyan menedzsel a média, mennyi hirdetés jelenik meg a felekezetekről. Sokan beleszülettünk, belenőttünk egy egyházi közösségbe. Azért maradtunk meg benne, mert itt találtuk meg azt a kutat, ahol az evangélium szavai szerint a szamariai asszony összetalálkozott az Úrral. És ez a lényeg.”

Az igehirdetés végén Tóth Tamás a felekezetek jelenlevő lelkipásztorait arra kérte, tegyenek néhány lépést az Úr asztala felé, egészen addig, míg egy kört alkottak. „Közel kerültünk egymáshoz, mert elindultunk az Úr felé. Istenhez érve megszűnnek a különbözőségek köztünk, mert ahogy Jézus mondta a szamariai asszonynak: „az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres” (Jn 4,21–24)” – fejezte be beszédét a plébános.

Az ökumenikus alkalom záró imádságában Somogyi László református lelkészi elnök arra kérte az Urat, szűnjék meg a versengés az egyházak között, és egyetlen igazság létezzen, maga Jézus Krisztus, aki eljött a földre, meghalt és feltámadt.

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk