Ökumenikus imahét 2015 negyedik nap - beszámoló

2015. 01. 21. | | 2015. 01. 21.

 

 

„Jézus így szólt hozzá: Adj innom!"
Jn 4,7

A székesfehérvári ökumenikus imahét negyedik napján az evangélikus egyházközség adott otthont a város híveinek tartott közös istentiszteletnek. Az imaalkalmon először a különböző felekezetek lelkipásztorai mondtak fohászt és olvastak fel a Bibliából. Majd Révész Lajos baptista lelkész tartott igehirdetést az ez évi bibliai témáról, a szamariai asszony és Jézus találkozásának történetéről.

 „Az asszony miután látta, hogy prófétával találkozott, vitatkozni kezdett az Úrral, hol kell Istent imádni. A szamariaiak ugyanis Garizim hegyén tisztelték Őt, a zsidók Jeruzsálemben. Mi is sokszor feltesszük a kérdést: kinél van az igazság” – mondta a lelkész. Jézus válasza megdöbbentő. Nem teológiai vitába kezd – melyik templom az igazi –, hanem feltárja az asszony mélyen rejlő titkát. Legbelül szólítja meg, ahol rendezetlen élethelyzetére mutat rá. „Már öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed.” A Jézussal való találkozásban mélyen megérintett asszony visszarohan a városba. Korsóját is otthagyja, mert mindent felülírt ez a találkozás. Nemcsak a legfontosabb életfeltételről feledkezik meg, hanem az el nem fogadottságról, a szégyenről is. „Menjünk be mi is bensőnkbe! – szólított fel az igehirdető, nyissuk ki titkos fiókjainkat, és takarítsuk ki, ami nem odavaló! Jézus nekünk is meg akarja mutatni, hogy Ő a Messiás, találkozni, beszélni akar velünk is. Ezért hagyjunk ott mindent, amit nélkülözhetetlennek tartunk, tegyük le a mi „öt kapcsolatunkat”, a rengeteg magyarázkodást. Jézus azt mondja, én vagyok a Messiás, és ennél nincs fontosabb. Nyissuk ki a szívünket erre a találkozásra, hogy megváltoztathassa a mi életünket is.”

Az ökumenikus közösségben tartott istentisztelet végén együtt imádkoztak a lelkipásztorok a Krisztusban hívők egységéért. Arra kérték az Urat, hogy a Jézussal való közös találkozás új áldást hozzon a felekezeteknek. Átlépve a korlátokat, felülkerekedjenek a bizalmatlanságon, a félelmen, és meghallják Krisztus hívását.

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk