Ökumenikus imahét 2015 ötödik nap - beszámoló

2015. 01. 22. | | 2015. 01. 23.

 

 

„Jézus így szólt hozzá: Adj innom!"
Jn 4,7

A baptista imaházban gyűltek össze az ökumenikus imahét ötödik napján a fehérvári hívek. Révész Lajos baptista lelkész köszöntötte a keresztény felekezetek képviselőit. Imádságban kérte Istent, hogy az imaalkalom valódi találkozás legyen Krisztussal, és a jelenlevők kerüljenek közelebb egymáshoz. Bencze András evangélikus püspökhelyettes, az istentisztelet igehirdetője folytatta az idei ökumenikus alkalmakra megadott témát: Jézus és a szamariai asszony találkozását a kútnál.

Úgy tűnik, az asszonynak mindene megvolt, Jézusnak semmije sem. Az asszonynál volt korsó, kötél, hogy vizet tudjon venni a kútból, de Jézusnak még merítőedénye sem volt. A Bibliában többször is látjuk, hogy Jézusnak semmije sincs. Jákob kútjánál ezért kéri az asszonytól, „adj innom!” Ez a történet arra tanít minket – mondta az igehirdető lelkész, hogy feltegyük a kérdést, Krisztus teste az Egyház, rá meri-e bízni magát az emberekre? Tud-e úgy rászoruló lenni, hogy közben a szükséget szenvedők sokasága mellé áll? Az embereknek nincs könnyű életük, gondoljunk a széthullott családokra, az enyhe tél ellenére is megfagyott emberekre. Jézus azt mondja, „...aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.” Hisszük-e, hogy Jézus megszaporította az öt kenyeret és a két halat, ahogy az evangéliumok tanúskodnak erről? Hisszük-e, hogy a mindenétől megfosztott Jézus, miután kilehelte lelkét a keresztfán, az örök élet forrása lett? A kérdések után a lelkipásztor arra szólított fel minden felekezetet, egységesen vallja meg, hogy szomjazik az Úr éltető vízére. A pünkösdi történet tanúsítja, hogy ahová lelkét küldi az Úr, ott az emberek megtalálják az élő víz forrását, és nemcsak látszatra van egység, hanem a Krisztus-hívők valóban egyetértésben élnek.

Az ökumenikus imaalkalom végén a lelkipásztorok, a felekezetek képviselői imádkoztak bölcsességért, gyermeki hitért, az egyházak karitatív munkájáért, hogy a lelki nehézségben élők és a szükségben szenvedők egyaránt segítséget találjanak.

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk