Püspöki szentmise Urunk bemutatása napján - beszámoló

2015. 02. 02. | | frissítve 2015. 02. 06.

 

 

 

Püspöki szentmise Fehérváron, Urunk bemutatása ünnepén és a Megszentelt élet napján

A fehérvári székesegyházban a megyés főpásztor vezetésével adtak hálát az egyházmegyés papok és szerzetesek Istentől kapott hivatásukért. Spányi Antal megyés püspök a szentmisében köszönetét fejezte ki, hogy a Megszentelt élet évében az egyházmegye területéről minden szerzetesi és világi közösségből eljöttek, hogy együtt ünnepeljenek a harmadrendek és lelkiségi mozgalmak képviselőivel, a Prohászka Imaszövetség tagjaival.

A gyertyák megszentelése után a templom hívő közössége körmenetben emlékezett Jézusra, mint a világ világosságára, akit szülei, Mária és József – zsidó szokás szerint  – ezen a napon mutattak be a templomban. „Negyven nappal az Úr születésének ünnepe után a Szentlélek hívta a felajánlásra az agg Simeont és Anna prófétaasszonyt, hogy találkozzanak a Messiással. Minket is a Szentlélek gyűjtött egybe az öröm, a szeretet ünnepére” – mondta beszédében Spányi Antal püspök. Tekintsünk Mária és József boldogságára és a jelen lévő két idős ember örömére, amely a Krisztussal való találkozásban rejlett. Isten kiválasztotta őket, elfogadták a meghívást, és lelkük mélyén kimondták az igent. Mindenre volt erejük, a szenvedések elviselésére is, mert Isten megerősítette őket.

A főpásztor hangsúlyozta, hogy Isten emberévé kell válni minden hívőnek is, hogy szeretetének fényét sugározza, igazságosságát hirdesse mindenki, ahol él. Isten megerősíti azokat, akiket ma is üldöznek hitükért szerte a világon. „Nagy a hitetlenség – mondta, ezért hatalmas szükség van a keresztény tanúságtételre, arra az életformára, amely önmagában Krisztus országát hirdeti.” Az egyháznak is szüksége van a szerzetesek karizmáira, kivételes szolgálatukra, azokra, akiknek az Úr szeretete ragyog a szívükben.

Spányi Antal beszéde végén arra biztatott, imádkozzunk új hivatásokért, hogy egyre több fiatal hallja meg Isten hívó szavát, és a rendalapítók szándéka szerint Krisztus tanúja legyen a világban.

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Gersztheimer Zsolt és BPK

 


 

 Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk