Szent Gellért napi pedagógus konferencia - beszámoló

2005. 09. 23.

 

 

A nap kezdeteként a konferencia résztvevői közösen részt vettek a Bazilikában celebrált szentmisén, majd a móri Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola tanulóinak táncműsorát tekintették meg. Ezt követően tartotta meg előadását Spányi Antal megyés püspök „A pedagógushivatás mint az Isten országának építésére szóló meghívás” címmel. Délben került sor a Szent Gellért díjak és tanácsosi címek átadására.

A konferencia során átadták a Szent Gellért Díj ezüst fokozatát Dornbach Ferencnek, a Tanácsosi Címeket Pitter Károlynak (Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Budakeszi) és Szuna Ildikónak (Szent László katolikus Általános Iskola, Bicske), a Munkatársi Címeket Nagy Anikónak (Szent Imre Általános Iskola, Székesfehérvár). Szalma István rövid méltatást olvasott föl, majd a Püspök Úr átadta a címeket.

A díj- és címátadásokat püspöki zárszó, majd szerény agapé követte.

 

                     

 

  

 

                     

 

 

Laudációk

Szent Gellért Érdemérem

Ezüst Fokozat: Dornbach Ferenc (Marianum Általános Iskola, Érd)
Dornbach Ferenc 1994. augusztusa óta látta el a Marianumban a gondnoki teendőket, a következő évben indult el iskolánk éppen napjainkban befejeződő, folyamatos bővítése, építése. Dornbach Ferenc a gondnoki feladatok mellett, a karbantartói munkát is egy személyben látta el az évek során. Munkaköri leírását messze meghaladó módon kapcsolódott be az iskola építésének tervezési, szervezési sőt kivitelezési munkáiba is. Végzettségének megfelelően a műszaki ellenőrzési feladatokat is ellátott. Azt talán mondanunk sem kell, hogy a fentieket nem a piacon az említett feladatok elvégzéséért járó díjazásért tette.

 

Tanácsosi Címek

Pitter Károly (Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Budakeszi)
Pitter Károly fizika-matematika szakos tanár 1995 óta dolgozik a Prohászkában, Munkáját magas színvonalon végzi, fizika-matematika oktatásának eredményeit országos versenyek előkelő helyezései is jelzik. Hívő életéről elkötelezett szavai és tettei tanúskodnak, cserkészvezetői és kántori feladatokat is ellát.

Szuna Ildikó (Szent László Általános Iskola, Bicske)
Szuna Ildikó tanítónő az iskola alapításának második évétől dolgozik Bicskén, hivatástudata, egyénisége, pozitív kisugárzása nagymértékben elősegítette az iskola elfogadottságát. Elkötelezett imádságos életével példát mutat munkatársai és növendékei részére.

 

Munkatársi Cím

Nagy Anikó (Szent Imre Általános Iskola, Székesfehérvár)
Nagy Anikó 10 éve a Szent Imre Általános Iskola dolgozója. Gazdasági vezetői feladatát kifogástalanul látja el. Hitünk iránti elkötelezettsége szilárd, amely a hétköznapokban is tükröződik magatartásában.

 Ugrits Tamás

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk