Szent Sebestyén emlékmise - beszámoló

2017. 01. 20. | | 2017. 01. 20.

 

 

Isten megáldja a hozzá fohászkodókat - Szent Sebestyén ünnepén Székesfehérváron

2017.01.20. - Szent Sebestyén Székesfehérvár történetében jelentős szerepet játszik. A pestisjárvány idején a felsővárosiak böjtöltek, és körmeneteken kérték a szent közbenjárásával Isten segítségét, hogy megmeneküljenek a fekete haláltól. A járvány megfékezését követően a fehérváriak fogadalmukat megtartották és Szent Sebestyénnek a Felsővárosban először kápolnát építettek, majd templomot emeltek. Székesfehérvár azóta minden év január 20-án, püspöki szentmisével emlékezik a város fogadalmára.

Az ünnepen részt vettek közéleti vezetők, városi intézményvezetők is. A szentmise előtt a Felsővárosi Általános Iskola diákjai mutattak be jeleneteket Szent Sebestyén életéből, hogyan tudott egyszerre császári tiszt és a hitét bátran védő, hűséges keresztény lenni.

A szentmise elején Pataki Sándorné a képviselőtestület elnöke majd Nyárai-Horváth István plébános köszöntötte a megyés püspököt és a híveket. Megemlékezett a templom nagylelkű adakozóiról, köztük a közelmúltban elhunyt Kovács Jenő fehérvári órásmesterről, aki egy toronyórával ajándékozta meg a Felsővárosi Szent Sebestyén templomot.

Spányi Antal megyés püspök az ünnepi szentmisében a templomépítő elődök példájára az Istenben bízó, az ígéretét megtartó emberről beszélt, akinek életét megáldja az Úr. „Érdemes felidéznünk a régi eseményeket, a pestistől szabadulni akaró embereket, akik végső menedékként az Istenhez fordultak, fogadalmat tettek, hogy templomot építenek. Ez az építmény ma is város ékessége, impozáns megjelenése hirdeti, hogy az embernek van miért hálát adni, van miért keresni az Istent, aki megáldja a hozzá fohászkodókat.”

A főpásztor a napokban ünnepelt Szt. Margitról is beszélt. „Szülei, IV. Béla és Laszkarisz Mária születendő gyermeküket Istennek szentelték, kérve ezzel is Isten segítségét: mentse meg őket és a magyar hazát a végpusztulással fenyegető tatár pusztítástól. Fogadalmunkat be is tartották, ők is és az ország is megmenekült a szörnyű veszélyből. Margit pedig tudatosan vállalta az Istennek szentelt életet.  A Nyulak szigetén, a domonkos kolostorban imádságnak és engesztelésnek szentelte életét. Így segítette az országot, az egyházat, a nemzetet, a magyarokat! Imái kedvesek voltak az Istennek, áldozatára béke és megbocsátás született ellenségek között, összefogással újjá építették az országot, és az elpusztított ország új fejlődésnek indulhatott. Mindennek záloga ma már látjuk, Margit imája és vezeklő élete volt. Az imára, az áldozatra, az ígéret betartására mindig is szüksége volt az embernek és szüksége van ma is.”- hangsúlyozta a megyés püspök, majd arra hívta fel figyelmet, hogy az elődök hite nyomán, 278 éve sem háborúban, sem a vallásüldözés időszakában nem maradt el a város fogadalmának megünneplése. Ebből a töretlen kitartásból nekünk is erőt kell merítenünk. Vissza kell adnunk az adott szó jelentőségét, súlyát. Az elődök tette megerősít minket abban, hogy Istennek tett ígéreteinket mi is hűségesen betartsuk.

Spányi Antal püspök a szentmise végén imádkozott a városért, a templomban elhelyezett Szent Sebestyén ereklye előtt. Majd a búcsú programjai a Felsővárosi Közösségi Házban folytatódtak.

Szent Sebestyént a székesfehérváriak, a város saját szentjeként tisztelik, ünnepe ma is összefogja a katolikus híveket. A város Fogadalmi Napján évszázadokig nem dolgoztak, részt vettek a püspöki szentmisén, majd ünnepi ebéden látták vendégül a családtagokat, távoli rokonokat. Innen ered az a hagyomány, hogy ezen a napon a mai napig fánkkal vendégelik meg az ünnepen résztvevőket.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata


Kapcsolódó videóanyag

Képtár


< 2020. június >
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk