Virágvasárnapi szentmise - barkaszentelés - beszámoló

2017. 04. 09. | | 2017. 04. 11.

 

 

 

Járjunk együtt Krisztussal a Szent Három Napon - Virágvasárnapi püspöki szentmise Székesfehérváron

2017.03.09. - A székesfehérvári székesegyházban Spányi Antal megyés püspök tartotta a virágvasárnapi ünnepi liturgiát, amelyen a hagyományoknak megfelelően hívek által hozott barkaágak megszentelésével és Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékező körmenettel kezdődött. A dicsőséges bevonulást a Hozsannát éneklő hittanos gyerekek kísérete jelenítette meg.

Jézus szenvedéstörténete, a passió elhangzása után, a főpásztor a kereszthordozásról, halálról, és feltámadásról úgy elmélkedett, mint az emberi élet útjáról, amely megváltásunkhoz elengedhetetlenül szükséges. Legyünk társai Krisztusnak, a Szent Három Napban, járjuk Vele együtt az utat, imádkozzunk és virrasszunk. - mondta a püspök. „Éljük át szenvedését, hogy a feltámadás is megérinthesse lelkünket. Az Úr most arra hív meg minket, hogy ne csak emlékezzünk a húsvéti eseményekre, hanem Vele együtt legyünk részesei ezeknek az eseményeknek. Krisztus társaivá váljunk, az apostolokkal és a Szűzanyával együtt érezzük át a történteket, hogy ezek a napok megszólítsanak bennünket.”

A főpásztor végül arra szólított fel próbáljunk kiszakadni a mindennapokból, a kedvteléseinkből, hogy a teremtő csöndben, az imádságban, Isten szemlélésében ezek a napok kegyelemben gazdaggá tegyenek bennünket, megújítsanak életünkben és segítsenek arra, hogy keresztényi küldetésünket teljesítsük. Nekünk kell ugyanis a világért állhatatosan és buzgón imádkoznunk, mert az emberiség ma zűrzavarba kergette önmagát, a mi felelősségünk, hogy mégiscsak megtalálja Istenbe rejtett életét, a hit, a remény, a szeretet útját, és ezáltal Isten békéjét tudja hordozni, Isten békéjében tudjon élni.  

Berta Kata
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

 

Kapcsolódó videóanyag

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk