A Papság éve megnyitása - beszámoló

2009. 06. 19. |

 

papok misén

 

Pénteken délelőtt a Székesegyházban Spányi Antal megyés püspök ünnepi szentmise keretében megnyitotta a Papság Évét egyházmegyénkben. A szentmisén részt vett az egész egyházmegye papsága valamint az egyházmegyében működő szerzetesek is.

Ebben a szentmisében került sor a kinevezések és a kitüntetések átadására. A szentmisén a hívek között sokan részt vettek a Prohászka Imaszövetség tagjai közül, hogy együtt imádkozzanak új papi hivatások születéséért.

A Papság Éve megnyitó szentmiséje keretében az egyházmegye teljes papsága és sok hívő jelenlétében Egyházmegyei Papi „Zsinatot” hirdetett Spányi Antal megyés püspök a Papság Évének megnyitó ünnepségén. A főpásztor kijelölte az előkészítő bizottság tagjait: Mons. Ugrits Tamás irodaigazgató vezetésével, Száraz László esperes és Gerendai Sándor h. esperes, plébánosokat. A bizottság munkáját segítő tanácsadó testületbe - az espereskerületek választása alapján - Mayer László, Tóth Tamás, Mons. Kertész Péter, Kispál György és Szabó Gyula plébánosokat kérte fel.

Az előkészítő bizottság feladata lesz kidolgozni az egyházmegyei papi lelkiség főbb ismertetőjegyeit, és egy pasztorális tervet az egyházmegye, az esperesi kerületek, a lelkipásztori körzetek valamint a plébániák számára. A bizottság megvizsgálja a lelkipásztori ellátottság kérdését az egyházmegyében, különös tekintettel a nagyfokú paphiányra. Átgondolt tervet készít arról mit és hogyan tud a papság felvállalni, és melyek azok a területek, ahol erők hiányában lelkipásztori kisegítők munkájára is nagy szükség lesz. Megvizsgálja a pap és a világ kapcsolatát, a papság életkörülményeit. Javaslatot tesz arra, hogyan lehetne hatékonyabban bevonni a világi híveket a munkába. A bizottság feladata előkészíteni egy egyházmegyés papi direktóriumot, mely felöleli mindazokat a területeket, melyek a papok élethelyzetére jellemzőek.

A zsinati munka eredményeit, a felállított előkészítő bizottság javaslatait 2010 tavaszán megrendezésre kerülő papi napon  fogják tárgyalni és a Papság Éve bezárása alkalmával hozzák ünnepélyesen nyilvánosságra.

Szentbeszédében Spányi Antal így fogalmazott: "Meg kell élni, talán újra fel kell fedezni magunkban az isteni hívást, hiszen kegyelmét, mellyel papjának hívott és a papszentelésben magának lefoglalt, nem vonja vissza az Úr! Felszíthatjuk magunkban a régi szeretetet, a kezdeti lelkesedést, az Istennek való élet szépségének hitét és értelmét. Naponta meg kell újítanunk önátadásunkat, és meg kell találnunk az Istennek adott élet szépségét, mely más, mint a világ szerinti élet szépsége, de nem is mérhető ahhoz, annál több és attól különbözik.

Újuljunk meg egymásközti kapcsolatunkban, keressük és szeressük a paptestvért, a püspököt, törődjünk a kispapokkal és azokkal a fiatalokkal, akikről talán már sejtjük, hogy érlelődik bennük a papi hivatás csírája. Ezt a megújított kapcsolatot hassa át a kölcsönös tisztelet, az önzetlen szeretet, az igaz, krisztusi barátság.

Ministráns koromban egy a keretből kizárt ferences atya miséjén ministráltam, talán papi jubileumát ünnepelte, persze félig titokban, és a beszéd egy mondatára máig emlékszem: ha százszor születnék, százegyedszer is franciskánus páter lennék. Meg is maradt hűségben egyházában, rendjében, papságában."

A homília teljes szövege: 2009papsagevemegnyito_homilia.pdf

A szertartás végén Spányi Antal megyéspüspök meghirdette a Papság Éve egyházmegyei lelki programját.

- BPK -
Fényképeket készítette: Temesvári Márta

 


 

 

Képtár


< 2023. január >
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 

 

 


 

  


 

 


 

 


 

 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk