A város közös Úrnapi körmenete - beszámoló

2011. 06. 26. |

 

Vasárnap délelőtt a Székesegyházban a város közös Úrnapi szentmiséjét Spányi Antal megyés püspök tartotta.

A szentmise homíliájában Spányi Antal elmondta, hogy nagy baj, ha a családok, közösségek elveszítik emlékeiket, kapcsolatukat a múlttal. Állhatatosságunkon múlik, hogy nemzeti értékeink megmaradnak-e számunkra. A keresztények ma legbecsesebb kincsüket, az Oltáriszentséget ünneplik.


úrnapi körmenet befejezéséhez közeledve

 

Sokszor háttérbe szorítjuk Isten jelenlétét életünk mindennapjaiban. Tegyünk hitvallást az Oltáriszentség mellett személyes és közösségi módon. „Vegyétek és egyétek!” – Krisztus teljes és valóságos módon akar bennünk élni, hogy velünk legyen a világban.

A szentek – régiek és újak – példája mutatja, mire képes az ember Istennel együtt. Életük tanúságtétel a szerető Isten mellett, melynek forrása az Oltáriszentség: szentségimádás és szentáldozás. Fontos lenne, hogy minél többen rátaláljunk szentségimádást végző közösségekre - az adoráció Istennel való személyes kapcsolatunk elmélyülésének a helye.

Azonban nemcsak Krisztussal való személyes kapcsolatunk fontos, hanem közösségben való egységünk is, hiszen Krisztus titokzatos testének vagyunk tagjai. Egységben kell lennünk Őbenne. Az Oltáriszentség körül hitünk, közös szeretetünk egységét kell megélnünk: ezért is tanúságtevő a körmenet, ahol közösen valljuk meg hitünket.

Küldetésünk van közvetlen környezetünk és a világ felé. Egységet kell találnunk és építenünk – ilyen módon tanúságtételünkkel Krisztushoz kell segítenünk másokat. Krisztus testének tagjai vagyunk – a főhöz igazodva Krisztust akarjuk követni.

 

Homília meghallgatása:

 

A Krisztus titokzatos testének tiszteletére tartott koncelebrációs szentmise után a püspök körülhordozta az Oltáriszentséget a belvárosban, ahol négy oltárt állítottak fel a körmenet útvonala mentén. A virágdíszekkel kirakott ideiglenes oltároknál rövid szertartás keretében fölolvastak az evangéliumból, majd az ének után szentségi áldásban részesültek a jelen lévők.

Az Úr napját kötelező ünneppé 1264-ben IV. Orbán pápa tette, Lüttichi Szent Julianna látomásának hatására.

- BPK -
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: - BPK és Somogyi Tamás -

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk