Bazilika - felszentelési évforduló - beszámoló

2015. 11. 25. | | 2015. 11. 26.

 

 

A fehérvári Székesegyház ünnepén kaptak megbízást az új lelkipásztori munkatársak  

2015.11.25. - Az 1938-ban kisbazilika rangot kapott fehérvári Székesegyház évfordulóján, Spányi Antal megyés püspök tartott koncelebrált szentmisét az egyházmegye papságával. Ezen az ünnepen adták át az újonnan végzett lelkipásztori munkatársak megbízólevelét.

„Az egyházmegye egyik legnagyobb ünnepe a Székesegyház felszentelésének ünnepe. Tudjuk az egyházmegye alapításának időpontját is, és ismerjük a Székesegyház felszentelésének napját is. Évfordulóján ezért, nagyobb felelősséggel, nagyobb szeretettel fordulunk a főtemplomunk felé, mely az egyházmegye szíve, melyhez oly sok szállal kötődünk. - mondta a megyés püspök ünnepi beszédében. „Már Szent István korában is egy templom állt itt, amelyet megkímélve, a közelben építette fel bazilikáját, és amely királyi koronázó templommá, és királyok temetkezési helyévé vált.  Az 1777-es egyházmegyei megalapítás is székesegyházi rangra emelve kiemelte ezt a plébániatemplomot, amelyet renoválása után 1866-ban, Simor János győri püspök, Fehérvár szülötte szentelt fel ezen a napon.” - idézte a fel az építmény történetét a főpásztor, majd arról is beszélt, hogy nem egy kőből épült házat, hanem Isten házát ünnepeljük, mely jele és eszköze az Istennel való bensőséges találkozásnak. „Összeköt minket a múlttal, a jövővel és egymással ez a megszentelt hely. Évszázadok óta itt imádkozott az Egyház papjaiban és híveiben, itt tanított a mindenkori püspök az egyház nevében, itt szentelte fel papjait. Itt történnek az egyházmegye fontos eseményei, mint a mostani megbízólevél átadás.”

A szentmisében 20 világi lelkipásztori munkatárs tett ígéretet arra, hogy a főpásztor megbízásából, -meghatározott helyen és időtartamban - a plébános irányítása mellett, annak munkatársaként lelkiismeretesen végzi. A rájuk bízott lelkipásztori feladatok elvégzésekor, szem előtt tartják az Anyaszentegyház törvényeit, és a hívek lelki javát.  Ez a fogadalom zárta a munkatársak szolgálatra felkészítését, amelyet egy éves képzésben Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató vezetett.

Az ünnepen az újonnan végzettek számára Spányi Antal megyés püspök adta át a megbízólevelet. Arra kérte őket, hogy szolgálatukat felelősen, az egyház szándéka szerint végezzék, olyan lelkülettel, ami a híveket közelebb viszi Krisztushoz és az Anyaszentegyházhoz.

A hálaadó szentmise végén a főpásztor megköszönte Ugrits Tamás atyának, a felkészítést. Köszönetet mondott a lelkipásztori munkatársaknak a vállalt szolgálatért, valamint családtagjainak, hogy lehetővé teszik hozzátartozójuk önzetlen egyházi munkáját! „Köszönöm, hogy  a szolgálat végzése miatt mások többlet munkát vállalnak a családi életben, hogy annak zavartalanságát biztosíthassák! Hiszem, hogy ez a lelkület és az a közös szándék segít megszentelni a családi életet, erősebbé teheti a családban a szeretet kötelékét, a gyerekek számára a szónál erősebb tanítást adó példát mutat a kereszténységről, a családi szeretetről, a másokért szolgáló küldetésről.”

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és BPK

  Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk