Egyházmegyei Zarándoklat Bodajkra - beszámoló

2010. 09. 12. |

 

A Székesfehérvári Egyházmegye lelki életének egyik kiemelt eseménye az évenkénti bodajki egyházmegyei zarándoklat. Az ősi búcsújáró zarándokhelyre az egyházmegye területéről és azon túlról is érkeztek a hívek, hogy együtt imádkozzanak a Segítő Szűzanyához. Az ünnep legfőbb eseményén, a vasárnapi püspöki szentmisén a barátságtalannak ígérkező idő ellenére megtelt a zarándokudvar és a kegytemplom hívekkel. 

 

templom a zarándokudvar felől

 

A hívek zarándokcsoportjait papok és diakónusok vezették és kísérték, akik a szentmisén szolgáltak, vagy a gyóntatásban vettek részt. Örömteli volt, hogy a megszokotthoz képest jóval több atya segített a búcsú méltó megünneplésében.

Spányi Antal szentbeszédében köszöntötte a zarándoklat résztvevőit és elmondta, hogy a történelem során mindig voltak és vannak erők, amelyek az Egyházat - születése pillanatától - szeretnék elhallgattatni, ellehetetleníteni, visszaszorítani a világból. Ma is jelen van a szándék, hogy az embereket megtévesszék, eltereljék Istentől. A főpásztor figyelmeztetett a megtévesztő Fényláncra, vagy a Mária alakja helyére Emesét állítók törekvése.

Ezekben az útvesztőktől zavaros világban nézzük Máriát úgy, ahogy Isten adja őt a Szentírásban és a történelem során; nézzük őt olyannak, amilyen valójában.

Mária az Úr szolgáló leánya. Igent mond Istennek és életét odaajándékozza, hogy életében Isten akarata teljesüljön. Segít másokon, és együtt él az első, Krisztus-követő közösséggel. Ez a bibliai Mária mutat nekünk igazi példát, és ő segíthet minket hitünkben. Szent István is ezt látta meg, amikor Máriának ajánlott bennünket.

Mi is most ehhez a Máriához fordulunk. Mint mikor egy gyermek hazatér édesanyjához. Ezért természetes, hogy minden apró gondunkkal fordulhatunk hozzá. De forduljunk hozzá azokkal a gondokkal is, amik túlnőnek szűkös életünk keretein: a magyarságért, a kereszténységért, a hitért, az Egyházért. Imádkozzunk azért a 200 millió hitvalló keresztényért, akik napjainkban is üldöztetést szenvednek hitük miatt.

A közös imádságnak nagy az értéke, látjuk ezt a Prohászka Imaszövetségben is: imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, mert az Egyháznak szüksége van rájuk.

Családjaink előtt igaz útra vezető jel Mária családja és az ő példájukat követő magyar Szentcsalád. Imádkozzunk, hogy a családokban a hit alakítsa az életet és ne a társadalmi elvárás és családkép, a divat és az önzés.

Imádkozzunk Szent István hitével, hogy erkölcseiben újuljon meg a társadalmunk, hogy erkölcseinkben újuljunk meg. Ha ez az alap nincs meg, akkor nem tud mire épülni politikai, gazdasági megújulásunk. Így imádkozzunk vezetőinkkért, a magyarság megmaradásáért.

Isten kegyelmével és Mária oltalmában máskor is keltünk fel vert helyzetből. Most is van reményünk. Ennek feltétele egy tiszta, Krisztus-követő keresztény élet. Ez kereszthordozással és áldozathozatallal jár - tekintsünk a Fájdalmas Szűzanya példájára. A legreménytelenebb helyzetben is Istenben remélt, Hozzá fordult.

 

Homília meghallgatása:

 

 Ugrits Tamás
- Marian -
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk