Egyházmegyés papi zarándoklat - beszámoló

2008. 08. 28. |

 

Negyedik alkalommal zarándokolt el Bodajkra, az ősi Mária zarándokhelyre a székesfehérvári egyházmegye papsága. A főpásztor, Spányi Antal, személyes hangú levélben hívta meg papjait a találkozóra, amelyen részt vett Takács Nándor, az egyházmegye korábbi püspöke is. Az idén több, mint nyolcvanan jelezték részvételüket, hogy a személyes találkozás keretében mélyítsék el hivatásukat, gondolkodjanak együtt a papi megújulásról, a hivatások helyzetéről, a hivatások ébresztéséről.

 

 résztvevő papok

 

A papi szolgálatról, mint missziós küldetésről Hajdu Ferenc provikárius, kanonok, helyettes esperes plébános tartott előadást, Hummes bíborosnak, a Papi Kongregáció prefektusának a papsághoz írt levele alapján. A papság megszentelődéséről Spányi Antal püspök a Papi Kongregációnak a papsághoz írt levele alapján. A papi hivatás helyzetéről, hivatások ébresztéséről és megtartásáról a lelkipásztori szeretet által témában Filó Kristóf plébános beszélt.

A zarándoklat napi programjában mindig fő helyen áll a szentmise, szentségimádás és a közös zsolozsma, a gyónás. Alkalom nyílik arra, hogy a résztvevők a napi közös beszélgetések során nyíltan beszéljenek a papi élet örömeiről és nehézségeiről.

Az idei találkozó kiemelkedő eseménye a Prohászka imaszövetség elindítása. A főpásztor kezdeményezésére meghívást kapott mindenki az imaszövetségbe, aki szívén viseli a papi hivatás fontosságát.

BPK
Fényképeket készítette Ugrits Tamás

 


 

A Prohászka Imaszövetség oldala >> 

„Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába” (Lk 10,2).

 


 

 

Korábbi évek beszámolói:

Képtár

 

 

 


 

  


 

 


 

 


 

 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk