Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Prohászka) - beszámoló

2015. 07. 02. | | 2015. 07. 07.

 

 

2015. július 2-án a megyés főpásztor a Vasútvidéki Prohászka templomban köszöntötte a jelenlévő plébános atyákat és a rekkenő hőség ellenére is egybegyűlt híveket, hogy együtt imádkozzanak az első csütörtöki szentmisén, Sarlós Boldogasszony ünnepén és az azt követő imaórán.

Spányi Antal megyés püspök, a szíve alatt Isten Fiát hordozó Máriáról beszélt. Arról a Máriáról, aki kitárta a szívét, kitárta a lelkét és egész életében várta és hívta Istent. Végtelen egyszerűség, csendes háttérbe vonulás, imádkozás, néhány kedves gesztus és néhány a Szentírásban megjelenő mondat, ami jellemezte. Zokszó nélkül tűrte József kérdő tekintetét az asszonyok sugdolózását, a Betlehembe vezető utat, hogy életet adhasson az Isten Fiának, aki aztán a szeme láttára járta végig a keresztutat és halt meg a kereszten. De még ekkor sem szólt semmit, nem vonta kérdőre Istent, csak csendben imádkozott a tanítványokkal.

„Meg kell tanulnunk Máriától ezt a csöndet, meg kell tanulnunk ezt a készséget. Meg kell tanulnunk Máriát szeretni, és Máriát tisztelni. Követnünk kell és példát venni róla. Mária imádkozik értünk, mint gyermekeiért.”... „Úgy gondolom, hogy sokszor örömmel tekintünk Máriára, fohászkodunk hozzá, kérjük, hogy segítsen bennünket életünk útján, ne feledkezzen el szeretteinkről, adjon egy kis erőt, segítsen bennünket. De a fohászok mellett az is fontos, hogy próbáljuk meg az ő életét, élményeit követni. Persze nem vagyunk mi kegyelemmel teljesek. Nem fogjuk tudni az ő életét úgy folytatni, amilyen az övé volt, de sokat kell tőle tanulnunk, sok titkot el kell ellesnünk és meg kell próbálnunk a magunk mindennapi életével, alázattal azt, amit nála látunk. Nekünk is meg kell valósítani, hogy méltók lehessünk a keresztény névre” –mondta a főpásztor.

Isten azt akarta, hogy Máriára tekintve Isten Fiát hordozza, kiválasztotta őt. Így legyünk mi is Istenhordozók. Hordozzuk az Istent, helyet adva neki. Mi is vigyük el Krisztust, mutassuk meg és képviseljük, hogy az ő szeretete tisztítson, újítson és erősítsen meg bennünket, hogy általa méltók lehessünk a keresztény névre.

A megyés püspök a Szentórában beszélt az első csütörtöki imádság erejéről, a Prohászka Imaszövetség megszületéséről, az újonnan felszentelt papokról és diakónusokról. Hálát adott az idei évben felvett kispapokért és kérte, hogy méltó követői legyenek Krisztusnak.

Beszélt a menekültek nyomorúságos helyzetéről, az elöregedett keresztény Európáról, ahol arról vitatkoznak, mi is a család. Imában kérte Isten, segítse a betegeket, a rászorulókat. Tartsa meg a családokat hűségben, szeretetben és egészségben, hogy keresztény vallásukhoz hűen élhessenek továbbra is ebben a világban.

kschn
Fényképeket készítette Hered Katalin

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk