Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Víziváros) - beszámoló

2018. 01. 04. | | 2018. 01. 05.

 

 

Isten csodákat tud tenni imádságunk által - Folytatódnak az elsőcsütörtöki szentségimádások Székesfehérváron

2018. január 4. - A 2020-as Eucharisztikus Nemzetközi Kongresszusra készülve folytatódnak az engesztelő imaórák Spányi Antal megyés püspök vezetésével Székesfehérváron. Minden hónap első csütörtöki napján a város papságával tartott szentmise után a főpásztor szentségimádást tart a hívekkel együtt. Imádkozik a családokért, a békéért, új papi hivatásokért és a közelgő kongresszus kegyelmeiért. Az imaalkalmat minden hónapban más templomban tartják ebben az esztendőben is, amelyre szeretettel várják a híveket.

Az első januári fehérvári Eucharisztia ünnepen a főpásztor az imádság erejéről beszélt, amely közösséggé formálja Isten hívő népét. „A Jézus nevében egybegyűltek fohásza biztosan az Égbe száll, de meg kell tapasztalnunk a templom csendjében is Isten közelségét.” – hangsúlyozta a megyés püspök. Majd arra hívta fel figyelmet, hogy jó az Egyházhoz tartozni, amely nagyszerű eszköz Isten kezében, hogy a hit által gazdagítsa az emberek életét. A karitatív, szociális tevékenységek, a művészi, esztétikai alkotások, amelyek mögött ott van az egyház, a mi személyes gazdagságunk is és minket is formál. Legyünk büszkék a lelki és szellemi értékeinkre. Akik ezt bírálják és pénzben gondolkodnak, nem látják az egyház kincseit. - hangsúlyozta a püspök.

A főpásztor arról is beszélt, hogy a hit természete az, hogy megmutatkozzon kifelé. Azonban nem könnyű ma kereszténynek lenni. Sok a támadás a hagyományos értékek, például az egyházi ünnepek ellen. A megyés püspök megemlékezett a karácsonyi ünnepkörben hitüket gyakorló keresztényekről, akiket megöltek, vagy megtámadtak. „Boldogok és erősek vagyunk Isten kegyelméből, de amikor kilépünk a világba elgyengülünk. Nem tudjuk merjünk-e szólni, mert hamar célkeresztbe kerülünk, és nemtelen támadásokat kell elszenvednünk. Kevesen vannak, akik kiállnak mellettünk, és sokan akarnak hiteltelenné tenni bennünket. De tudnunk kell, hogy a keresztények hatnak a világra. Azok, akik Krisztussal találkoznak, követik Őt. Meg kell tanulnunk felismerni az Urat, mint egykor Keresztelő Szent János és az apostolok. Hinnünk kell, amit Krisztus kijelentett nekünk: Ő velünk van a világ végéig, nem a magunk erejére kell hagyatkoznunk. A kegyelem nem a mi fizikai valóságunktól növekszik a világban, hanem Isten teszi a csodákat, a közösen mondott imádságok, a Krisztus szeretetét tovább sugárzó jóság, a tanúságtevő élet által. A világban félelmetes, és hatalmas erők mozognak, de ne féljünk, mert Krisztus legyőzte a világot!”

A szentórában a főpásztor azért fohászkodott, hogy mindenki ismerje fel és higgyen a kenyér színében rejtőző Istenben. „A hit kincs, a kegyelem kincse, a Te ajándékod Urunk, amelyet bőven adsz nekünk, és mégis nehezen ismerünk fel. Add nekünk a hit szemét, hogy lássunk és megköszönjük, hogy eljöttél közénk, itt vagy velünk és templomaidban rád találhatunk. Ébreszd fel szívünkben és lelkünkben az imádság utáni vágyat és add, hogy megtapasztaljuk annak örömét és békéjét. Vezess bennünket Uram olyan lelkületre, amely felismer Téged az Oltáriszentségben a világ történéseiben, a másik emberben!” A főpásztor végül Prohászka Ottokár szavaival imádkozott a Boldogságos Szűzhöz, Egyházunk Anyjához, hogy ebben az esztendőben is Mária oltalma alatt élhessünk.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata 

Korábbi évek beszámolói:


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk