Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Felsőváros) - beszámoló

2019. 06. 06. | | 2019. 06. 11.

 

 

A Lélek szemével látni az Urat – Elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnep Székesfehérváron a Felsővárosi templomban

2019.06.06. – Székesfehérvár hagyományos közös elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnepére, a felsővárosi templomba várta Spányi Antal megyés püspök a város híveit, hogy a székváros papságával együtt imádkozzanak új papi hivatásokért, egyházunkért, hazánkért, a magyar családokért és a közelgő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért.

A Szent Sebestyén egyházközség nevében Nyárai-Horváth István plébános köszöntötte a megyés főpásztort és a fehérvári egyházközségekből érkező híveket. Beszédében kiemelte: „A szentségi Jézus iránti hódolatra jöttünk össze, ez a mai világban, még az egyházi életben is kérdéses, és inkább arról beszélnek, mivel lehetne a híveket becsalogatni a templomba, milyen vonzerőt próbáljanak adni, hogy bejöjjenek az emberek. Pedig a legnagyobb kincs, akiért ide jövünk, Ő itt van. Az Úr az Oltáriszentségben valóságosan jelen van.” A plébános köszönetet mondott azért, hogy a megyés püspök hónapról hónapra arra irányítja a hívek figyelmét a városban, hogy higgyünk a szentségi Jézusban, hogy Isten dicsőségét olyan fontosnak tartsuk, hogy érte minden mást mellékesnek tekintsünk, és bármit feláldozzunk érte.”

A főpásztor beszédében arról elmélkedett, ha elveszítjük keresztény értékeinket, hitünket, önmagunkat veszítjük el, mert nem Jézust keressük, aki mindig közel van hozzánk. Az Egyháznak sem szabad sodródnia ebben az értékvesztett világban, hanem a Szentlélek fényében kell hirdetnie, hogy Isten ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Ne saját elképzeléseink szerint keressük az Urat, hangsúlyozta a püspök, hanem a Lélek által. Akkor az evangéliumok tanúsága szerint befogadva Őt szívünkbe és lelkünkbe, találkozunk a feltámadt Krisztussal. „Azt látjuk a Szentírás tanúságtételéből, az Egyház tanításából és a saját tapasztalatunkból is, hogy a Lélek az, amely újjáformál, és ha az Ő szemével nézünk, akkor megismerjük Jézust. Ne pusztán testi szemeinkkel akarjunk valamit látni, hanem belülre figyeljünk. Amikor a Lélek valakit betölt, vagyis átadja önmagát az Úrnak, és befogadja Őt megüresedett lényébe, akkor láthatóvá és megtapasztalhatóvá válik Isten jelenléte. Fontos erről Pünkösd előtt elgondolkodnunk. Ebben segít, ha a szentek példáját keressük” – emelte ki a megyés püspök.

A szentmise után az együtt ünneplő közösség a megyés főpásztor vezetésével engesztelő szentórát tartott. Az imádságban a püspök a Szentlelket kérte, hogy mindannyian felismerjük Jézust, aki eljött és velünk maradt, hogy elhozza nekünk az Atya szeretetét. „Urunk Jézus, Téged keresünk, Hozzád akarunk kötődni, mégis azt vesszük észre, önzésünkbe benne maradunk. A Szentlelked tud csak nekünk új életet adni, új életre elvezetni, megrögzöttségeinkből megszabadítani, bűneinkből új életre támasztani. A földi életet élő embert csak Ő tudja a Mennyország felé fordítani. Miként elküldted apostolaidnak és a világnak a Szentlelket, küldd el nekünk is, segítsen bennünket, hogy mindig az Ő szemével nézzünk, és a Lélek által szóljunk.”

A megyés püspök az imaóra végén új papi hivatásokért fohászkodott, és az üldözött keresztényekért könyörgött az Úrhoz.

Berta Kata
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 Korábbi évek beszámolói:


© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk