Hálaadás az első Magyar Szent Család közbenjárását kérve - beszámoló

2015. 11. 13. | | 2015. 11. 14.

 

 

„Tegyetek egymásért, tegyetek a családért!” - Családjaink a magyar Szent Család oltalmában

2015.11.13. - A Magyar Szentek és Boldogok ünnepnapján, a Székesfehérváron együtt tisztelt Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéi előtt imádkozott Spányi Antal megyés püspök a magyar családokért. A Székesfehérvári Egyházmegyében 2012 óta ajánlják püspöki szentmise keretében a szülőket és a gyermekeket a magyar Szent Család oltalmába. A hagyományoknak megfelelően idén is a plébániaközösségekből delegált családok, a királyi család ereklyéinek jelenlétében, a koronázási palást másolata alatt imádkoztak együtt.

Az egyházmegye papságával koncelebrált ünnepi szentmisében Spányi Antal püspök hangsúlyozta; a magyar szent család élete minta a mai keresztény szülők számára is, hogy példaképek legyenek gyermekeik számára, és a gyermekek felnőtté válva tiszteljék őket, nyomukban járjanak. „Itt van velünk a Szent Király, akinek szava parancsolt, akinek engedelmeskedtek az emberek, és aki királyi méltóságában mégis szolgálni akart. És itt az akit, talán a földön legjobban szeretett, a felesége, Gizella, aki Bajor földről hozta magával a hitnek nemcsak ismeretét, tudását, hanem a megélt hitet is. Ő az, akinek keze nem szűnt meg, imádságra összekulcsolódni, akinek szívéből újabb és újabb jótettek fakadtak, és aki igyekezett gondját viselni a szegényeknek, gazdagítani az egyházat, a templomokat. Hímezte a liturgikus ruhát, amelyet mai is koronázási palástként tisztelünk. És itt van velünk Szent Imre, az a gyermek, aki felnövekedve, megszerezte mindazt a tudást, amit megszerezhetett, hogy betöltse az Istentől neki rendelt hivatást. Kész lett volna az egyházi szolgálatra, mert tiszta szívében, tiszta lánggal égett az isteni szeretet, de kész volt arra is, hogy egy más, ugyanolyan nehéz küldetést is vállaljon, hogy atyja helyett átvegye ennek a népnek a védelmét és irányítását, az ország építését és gyarapítását, a magyarság jövőjének és sorsának egyengetését. ... Egy királyi család vendégei vagyunk és egy királyi családdal együtt tekintünk az Úr Jézus Krisztusra és velük együtt kérjük az Urat, áldja meg népünket és áldja meg családjainkat, mert nagy szükségünk van erre az áldásra, erre a védelemre.„- fogalmazott a megyés főpásztor.

A gazdag liturgiájú szentmisében a családok aktívan belekapcsolódtak az ünneplésbe, együtt imádkoztak a szentélyben a papsággal. „Add Urunk, hogy megbecsüljük magyar szentjeink lelki örökségét, és jól felhasználjuk azt a kegyelmet, amelyet közbenjárásukra Istentől kaptunk.„ - hangzott el a hívek könyörgésében.

A szentmise végén Spányi Antal püspök Szent István, Boldog Gizella, és Szent Imre oltalmába ajánlotta a magyar családokat, és kérte közbenjárásukat minden családért. „Köszönjük, hogy nemzetünk történelmének kezdetére egy szent családot adtál nekünk, Istvánt, Gizellát és Imrét! ... Köszönjük saját családjainkat is, Urunk! A családot, amelyben elfogadtak szüleink, mint áldást, a családot, amely felneveltek és a családot, amelyet már a felnőtt gyermekek alapítottak. .... Adj erőt a házaspároknak a hűségre, a kizárólagos önátadásra, a családi élet örömeinek megélésére. Áldd meg családjainkat, hogy a gyermekek szeretetben szülessenek, biztonságban növekedjenek és a keresztény élet példáját tanulják meg szüleiktől.”

A felajánló ima után az ajándékok átadásával folytatódtak az ünnepi pillanatok. A keresztény családok ugyanis nemcsak arra kaptak lehetőséget, hogy a magyar Szent Család oltalmába ajánlják magukat, hanem személyesen átvehették a megyés püspöktől az egyházmegye lelki-szellemi ajándékát.

Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató a szentmise végén bejelentette: a szent királyi család egykori otthonának közelében, ahol ma a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum működik, 2015. november 14-től december 18-ig, keddtől szombatig 10 és 18 óra között a családok ingyenesen tekinthetik meg a magyar Szent Család ereklyéit. A Szent Imre templom előterében elmondott közös ima – Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy – után a múzeum pénztárában ők is átvehetik a „Tegyetek egymásért, tegyetek a családért” elnevezésű lelki-szellemi ajándékot. Szeretettel hív és vár minden családot Székesfehérvár, a magyar Szent Család megszentelt városa! 

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

Videó: Somogyi Tamás és BPK

 


 

Az előző év beszámolója:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk