Háromnapos püspöki nagyböjti lelkigyakorlat a székesegyházban - beszámoló

2011. 04. 18. |

 

Április 18-19-20-án a Székesegyházban, az esti szentmisében Spányi Antal megyés püspök tartott háromnapos nagyböjti lelkigyakorlatot.

 

tanítás

 

A nagyböjt, a nagyhét alkalom arra, hogy a Lélek erejében, fényében szembe nézzünk önmagunkkal és megértsük, mit vár tőlünk az Úr! Az ember az Istenre figyelés csöndjében Isten emberévé tud válni.

Spányi Antal megyéspüspök elmélkedésének középpontjába az Egyházat állította, mely krisztusi közösség, melynek küldetése és hivatása van – szól a ma emberéhez is. Ha a hit fényében tekintünk az Egyházra, világossá válik számunkra igazi mivolta, be tudunk kapcsolódni az Egyház életébe, vele együtt Krisztushoz tartozunk és az örömhír hordozóivá válhatunk mások számára.

Az Egyház ajándék a világ számára és számunkra. Igazságot kereső, emberi hibáiból megújulni képes krisztusi közösség, mely kutatja és segít meglelni az Isten szerinti értékeket, velük gazdagítja az embereket, tanítja, formálja az egyént és a társadalmat. Az Egyház védi az embert, akiért oly drága árat fizetett Krisztus.

Az Egyház az Istennel való találkozás helye, ahol a szentségek kegyelmi ereje működik. Az Egyház azonban nem csak ajándék, melynek örülünk, nem csak kegyelem, mely segít bennünket, nem csak közösség, ahol társakra és testvérekre találhatunk, hanem feladat is a számunkra.

Hitvalló életet kell élnünk, ismernünk kell az igaz tanítást, figyelnünk kell a Lélek szavára, olvasni és tanulmányozni kell a Szentírást, tájékozódnunk kell a világban. Családjaink, mint kis közösségek segítsék hozzá gyermekeiket az Egyház nagy, krisztusi közösségéhez, ehhez az Isten által nekünk fölajánlott kincshez.

Keresztényeként legyünk öntudatos tagjai, részei az egyháznak, és tegyük elevenné azt ott, ahol életünk telik.

 - Marian -
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk