Kispapok zsolozsmája a Nagyhét során

2015. 04. 05. | 2015. 04. 02.

 

zsolozsmán

 

Az egyházmegye papnövendékei és Brückner Előd atya szeretettel hívnak mindenkit zsolozsmára a nagyhéten.

A húsvéti szent háromnap során a korábbi évekhez hasonlóan a ciszterci Nagyboldogasszony- templomban imádkozzuk a zsolozsmát.

Hívunk és várunk ezért mindenkit, hogy jöjjön velünk erre a rövid, de tartalmas imára. A zsolozsma  Anyaszentegyházunk hivatalos imádsága, Isten nagy ajándéka: felajánljuk emberekért, nemes szándékainkért, és az Egyházában valóságosan jelen lévő Krisztussal együtt lépünk szerető mennyei Atyánk elé. A zsoltárokon keresztül az élet változatos helyzeteiben ülő ember szívével, mély bizalommal tör fel imánk gondviselő Teremtőnkhöz. Sohasem vagyunk ilyenkor egyedül, Szentlélek Isten bekapcsol minket a teljes Egyház – minden kontinensen élő keresztényeknek, szenteknek és elhunytjainknak – közösségébe, és Jézus irgalmas szeretetével együtt könyörög velünk. Húsvéthoz közeledve a közösségben végzett ima erejével járulunk hozzá mi magunk is megváltásunk végtelenül nagy áldozatához. Szép készülete ez szívünknek megváltásunk szent titkának befogadására és megünneplésére.

A nagyhét során mi, papnövendékek a Székesegyház liturgiáin ünnepelünk együtt főpásztorunkkal, ezért az első zsolozsmaalkalom a nagycsütörtök esti szentmise után közvetlenül kezdődő gyertyafényes, bensőséges hangulatú virrasztó zsolozsma lesz kántor úr és az egyházközségi fiatalok szervezésében.

A Székesegyházban a nagypéntek esti szertartás után közvetlenül elénekeljük a Jézus Szíve litániát, mellyel Isten erejét kérjük mindannyiunknak, hogy Krisztussal együtt meghaljunk önzésünknek, és vele együtt fel is támadjunk Istennek és a testvéreinknek odaadott életben.

A további zsolozsmaalkalmak a ciszterci templomban lesznek:

Nagypéntek reggeli dicséret: 8:00–8:30
Nagypéntek déli ima: 12:00–12:15
Nagyszombat reggeli dicséret: 8:00–8:30
Nagyszombat déli ima: 12:00–12:15
Nagyszombat esti dicséret: 18:00–18:30
Húsvétvasárnap reggeli dicséret: 8:00–8:30
valamint Előd atya vezetésével húsvétvasárnapi nagyvecsernye 17:30-kor

 Tóth András
Vonatkozó hírek:

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk