Nagyböjti hitoktatói, világi lelkipásztori munkatársi lelkinap - beszámoló

2008. 03. 01. |

 

Szombaton délelőtt a Bazilikában közös szentmisével kezdődött a hitoktatók és lelkipásztori munkatársak számára tartott nagyböjti lelki nap. Spányi Antal püspök szentbeszédében kiemelte, hogy a hit átadásán munkálkodóknak Krisztussal kell kapcsolatban lenniük: ez a kapcsolat lehet igehirdetésük hitelességének alapja.

 

jelenlévők

 

A lelki napra érkező papsággal közösen bemutatott eucharisztikus hálaadás után a Szent István Művelődési Ház Szent István termében folytatódott a nap.

Először püspök atya köszöntő szavai után rövid, tájékoztató előadásában hallhattuk, hogy kiemelten fontos a hitoktatók, lelkipásztori kisegítők és karitász munkatársak szerepe abban, hogy az Örömhír elérje az embereket. Meg kell tanulnunk lelkipásztori körzetekben gondolkodni, és azokban közösen, együtt munkálkodva tevékenykedni. A megalakult lelkipásztori tanácsok is - az adminisztrációs feladatokban való besegítő részvétel mellett - ezt célozzák. A konkrét problémákat, az emberek megszólítását csak helyi szinten tudjuk megoldani; időt, emberséget kell adnunk azoknak, akiket megszólítunk. Törődnünk kell a ránk bízottakkal.

A következőkben Ugrits Tamás atya fölhívta a figyelmet az információ továbbadásának szükségességére; ami nem pusztán adatok továbbítása, hanem egyben megtisztelése a másiknak azzal, hogy a munkájához, szolgálatához szükséges eseményekből, lehetőségekből nem zárjuk ki azzal, hogy nem tud róluk. A tájékozódáshoz és tájékoztatáshoz az egyházmegye vezetése igyekszik segítséget nyújtani: havi rendszerességgel körlevelekben kap tájékoztatást a papság; a SZEM egyházmegyei magazin ingyenesen elérhető és terjeszthető; az internettel rendelkezők pedig segíthetik munkatársaikat az egyházmegyei honlap frissen tartott híroldala alapján. A helyi programokat az időben közzétett egyházmegyei programmal összhangban tervezzük. Ugrits Tamás atya végül 2008-as év főbb egyházmegyei eseményeire hívta föl a figyelmet.

 A főelőadó, Kató Csaba, diakónus és katekéta a budapesti Szent Imre templom és ciszterci gimnáziumban munkatárs.

Előadása előreláthatólag hamarosan elérhető lesz erről az oldalról. Előadásának témája a Biblia és a katekizmus volt. Élményszerű előadása végigvette a liturgiában azokat a jeleket, amik a Szentírásra és azon keresztül Istenre mutatnak; rávilágított a Szentírás súlyozott helyére a hitoktatásban; valamint arra a tényre, hogy az olvasás és (meg)hallgatás kultúrája Magyarországon is veszélyeztetett, ami természetesen kihat a Biblia olvasására és értésére is. A Szentírást, mint minden ókori iratot, hangosan olvasták. Olvasás során értelmezték, magyarázták, mások hallgatták és befogadták – a Szentírás olvasása igazi közösségi tett, „lelki táplálkozás”, megosztás volt. Ma is annak kell lennie, de ma ezt meg kell tanulnunk és meg kell tanítanunk. A Szentírás Lelkére, Istenre figyelve tehetjük ezt meg. Az előadás után kérdések föltevésére volt lehetőség, mely során kiderült, hogy fontos eleme a hitoktatásnak, katekumenátusoknak, hogy a hitoktató, katekéta nem önmagában van jelen, hanem a csoportból, vagy a plébániai közösségből segítő munkatársakat keres szolgálatához.

A lelki napot közös agapé zárta, mely során lehetőség volt a személyes kapcsolatok építésére.

- Marian -
Fényképeket készítette Simon Erika

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk