Nagyheti zsolozsma és ifjúsági virrasztás

2009. 04. 09.

 

Püspök Atya meghívásának eleget téve a Barátok templomába járó hívek a Szent Háromnap ünnepi liturgiáit (Utolsó vacsora szentmiséje, nagypénteki kereszthódolati szertartás, Húsvét vigiliája) a Bazilikában a Belvárosi plébánia közösségével (illetve saját plébániai közösségeikkel) együtt ünneplik.

Ugyanakkor a Barátok templomában – templomunk ferences hagyományaihoz is kapcsolódóan – az elmúlt évek hagyományát folytatva a hívekkel közösen végezzük a Szent Háromnap zsolozsmájának fő imaóráit.

Ezen kívül Nagycsütörtök éjszaka 21.00 órától éjfélig a virrasztók számára nyitva lesz a templom, Nagypénteken és Nagyszombaton pedig látogatható a Szentsír.

A Barátok temploma nagyheti zsolozsma-rendje a következőképpen alakul:

Nagycsütörtökön:
21 h 00 Lamentációk (Esti dicséret és Olvasmányos imaóra) utána gyónási lehetőség
23.00 Ifjúsági virrasztás (Jézus búcsúbeszédének átelmélkedésével)

Nagypénteken:
(szigorú böjti nap!)
8 h 30 Laudes (utána gyónási lehetőség)
12 h 00 Napközi imaóra (utána gyónási lehetőség)
20 h 00 Kompletórium (Befejező imaóra)

Nagyszombaton:
(Ezen a napon az egyház nyugalomban időzik Urunk sírjánál. Napközben nincs szentmise!)
8 h 30 Laudes (utána gyónási lehetőség)
12 h 00 Napközi imaóra (utána gyónási lehetőség)
17 h 30 Vesperás

Húsvétvasárnap:
(Szokott vasárnapi miserend)
8 h 00 Szentmise, utána ételszentelés
9 h 00 Szentmise
18 h 00 Húsvéti nagyvesperás
18 h 30 Szentmise

Az imaórákhoz kapcsolódva a zsolozsma végzésének módjáról, illetve a Szent Háromnap liturgiájáról rövid bevezetőt tartunk.

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk