Bazilika - felszentelési évforduló - beszámoló

2016. 11. 25. | | 2016. 11. 27.

 

A szeretet és hit példáját ragyogják bele a világba - A Székesegyház felszentelési ünnepe, a munkatársi megbízólevelek átadása Székesfehérváron

2016.11.25. - Hálaadó szentmisével ünnepelte a székesfehérvári egyházmegye papsága a főpásztor vezetésével a Székesegyház felszentelésének évfordulóját. Spányi Antal püspök a gazdag liturgiájú szentmise keretében adta át, a székesfehérvári egyházmegye képzésén végzett lelkipásztori munkatársak megbízó levelét.

A Székesegyház felszentelésének évfordulóján sokan érkeztek hozzátartozók és barátok, hogy együtt, egy szívvel ünnepeljenek a lelkipásztori kisegítőkkel, akiket Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató készített fel a munkatársi szolgálatra.

A szentmise elején a főpásztor arra emlékeztetett, a templom az Isten háza, az Istennel való találkozás elsődleges helye, amely az Ő szeretetére emlékeztet bennünket és arra, hogy nekünk is Istent szeretve kell élnünk. Itt tárjuk ki igazán a szívünket az Úrnak.

Az Isten házának ünnepnapján a megyés főpásztornak 21-en tettek közösen fogadalmat. Ünnepélyesen megígérték, hogy felelősségük tudatában, a rájuk bízott lelkipásztori munkát lelkiismeretesen végzik, szem előtt tartva Isten és az Anyaszentegyház törvényeit, valamint a hívő közösség lelki javát.

A lelkipásztori munkatársak egyházi szolgálatukra közös imában kérték Jézus Krisztus kegyelmét, a Magyarok Nagyasszonya, az egyházmegye védőszentjének pártfogását, az egyház áldását és kérték a hívek megértő támogatását.

„Nem csak kőből épült templom van, ami megszenteli az egyházat, hanem eleven kövekből, a hívek lelkéből épült csodálatosan szép templom is. A lelkipásztori kisegítők, akik életük jelentős részét az Istennek adják, ezt a kegyelmet viszik a hívek számára, hogy segítse kitárni a szívüket, helyet adni neki lelkükben az Úrnak. A rájuk bízottak lelki közösségét így szolgálják az egyházmegye rendelkezései és a plébánosok útmutatása mellett. - emelte ki beszédében a főpásztor majd hozzátette. „Köszönöm a most végzettek hűségüket, állhatosságukat, buzgó szorgalmukat, hogy nemcsak a saját, de mások életének megszentelésére törekednek. Köszönöm a családtagoknak, hogy meghozták az áldozatot, és a felkészülésben mellettük álltak, lehetőséget biztosítottak számukra a képzés elvégzésére. Ez a küldetés szentelje meg az egész család életét. Az plébániai munkatársak az ima, az elmélkedés, a szeretet és hit példáját ragyogják bele a világba családjaikkal együtt!

A főpásztor a szentbeszéd után megköszönte Ugrits Tamás atyának, a képzésben végzett áldozatos munkáját és megáldotta az új lelkipásztori munkatársakat, akik a püspöki katedránál átvették a megbízólevelüket. Így ünnepelték a múltat, a jelent és a jövőt együtt a hívek, egy szívvel és lélekkel hálát adva Székesegyházukért, az új lelkipásztori munkatársakért Székesfehérváron.

Berta Kata
Fényképeket készítette Lakata Pál
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

  Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk