Bérmálás a székvárosban - beszámoló

2022. 06. 05. | | 2022. 06. 05.

 

 

A Szentlélek bátorságot ad hitetekhez – Pünkösdi püspöki szentmise és bérmálás Székesfehérváron

2022.06.05. – Székesfehérváron a Szentlélek eljövetelének ünnepén, a Prohászka-emléktemplomban tartott pünkösdi szentmisét Spányi Antal püspök, Ugrits Tamás pasztorális helynökkel és Tóth Tamás plébánossal. Az ünnepen a főpásztor a székváros plébániáiról érkező 58 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét.

„Nem kell tovább várnotok, a Szentlélek eljött, és mától Vele járhatjátok utatokat. Ha életetekben ezután lesznek különleges események, akkor lehet, a Lélek lesz mögötte, hogy valódi, Istentől elgondolt életetek legyen” – köszöntötte a bérmálkozókat Tóth Tamás plébános, majd megköszönte a főpásztor szolgálatát a hívek, a fiatalok felé.

Spányi Antal püspök a bérmálás szentségének kiszolgáltatása előtt az evangélium szavait idézte a bérmálkozás előtt állóknak. Arról beszélt, hogy Urunk Mennybemenetele után, amikor az apostolok 10 napig imádkoztak, betöltötte őket a Szentlélek. Péter kilépett a zárt teremből, és megtartotta első tanítását, amit a Jeruzsálemben tartózkodó népek közül mindenki a saját nyelvén, pontosan értett. Péter hitének tanúságtétele megérintette a szívüket. Az apostolok aztán mind kiléptek az emberek elé, és elmentek az egész világra hirdetni az evangéliumot.

Majd a főpásztor arról beszélt, a pünkösdkor született Egyház hív bennünket arra ma is, hogy szentmisét mutassunk be és vigyük a jó hírt a világba. Az apostolok sokat tudtak a hitről, hiszen Jézus három évig tanította őket. Mégis tele voltak emberi elgondolásokkal. Miután rájuk szállt a Szentlélek, már csak Isten akaratát keresték. „Az Úristen ma is ezt kéri: váljatok Ti is tanúságtevőkké a világban Jézusról. Életetek Jézusból forrásozó élet legyen, amelyben ott van az imádság, a Szentlélek vezetése, a vasárnap megszentelése. Sok kísértés van a világban, de ne sodródjatok le az útról, nektek Jézust kell követnetek. Életeteknek, szavaitoknak, keresztény erkölcsiségeteknek Jézus tanítása legyen az alapja. Hitetekről hitvallóan tegyetek tanúságot, amihez bátorság kell. … A keresztény ember bátorsága Jézus Krisztus által a Szentlélektől van, amit most megkaptok pünkösd napján. Segítsétek ezután egymást is a hit útján: hogy mindig tudjátok kimondani: igen, én hűséges vagyok, és az is maradok Krisztushoz.”

A megyés püspök a jelen levő felnőttekhez is szólt. „Mi is megkaptuk egykor a Szentlelket, de úgy érezzük, az élet nehézségeibe belefáradtunk, nem tudjuk megélni a fiatalkori találkozás tüzét. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy vissza tudjunk térni ahhoz, amit tanítottak nekünk, amit megígértünk Istennek. Higgyünk abban, hogy az a Lélek, aki most megerősíti a fiatalokat, naponta felkínálja nekünk is jelenlétét. Mert a bérmálás szentségének műve ott maradt a lelkünkben. A Lélek tüzét felszíthatjuk magunkban újra, csak rajtunk múlik, milyen életet élünk tovább, ez után a szentmise után.”

A szentbeszédet követően a bérmálkozók megújították keresztségi fogadalmukat, hitvallást tettek és válaszoltak az Egyház kérdéseire. Csendben kérték a Lélek kiáradását, majd a főpásztor a Szentlélek 7 ajándékáért imádkozott, hogy töltse be a bérmálandó fiatalokat, és ezután kiszolgáltatta nekik a bérmálás szentségét.

A szentmise végén a püspök arra buzdított, a pünkösdi bérmálkozás ne egy ünnepi nap maradjon az életükben, ami örömteli volt, hanem éljék meg bátran a hitüket, a Szentlélek kegyelméből, az Egyház dicsőségére. Így formálják a világot, építsék Isten Országát.

Berta Kata
Fényképeket készítette Kovács Marcell 

Korábbi évek beszámolói:

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk