Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Felsőváros) - beszámoló

2021. 06. 03. | | 2021. 06. 04.

 

 

 

Bátor, hitvalló élettel építsük Isten országát – Elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnep Székesfehérváron

2021.06.03. – Az elsőcsütörtöki közös Eucharisztia-ünnepre a Felsővárosi Szent Sebestyén templomban gyűltek össze a város plébániáiról érkező hívek, hogy főpásztoruk vezetésével együtt vegyék körül imában az Oltáriszentséget. Spányi Antal püspök a város papságával tartott imádságos alkalmon a keresztény hit bátor megvallására buzdított, a keresztény kultúra és hagyomány megőrzésére.

A főpásztort, paptestvéreit és a híveket Nyárai-Horváth István plébános köszöntötte. Az ugandai vértanúk emléknapján napjaink keresztényüldözéséről beszélt, amelyet legtöbb helyen szó nélkül tűrnek el az államvezetők. Lwanga Szent Károly és társai halálára emlékezve kiemelte, hogy a fiatalok életüket adták az erkölcsi tisztaságért, amely mára ismeretlen fogalommá vált. Útmutatásra és megerősítésre van szükség a hit és az erkölcs komolyan vételéhez.

Spányi Antal püspök a szentmisében arról beszélt, a világ országai akkor teljesítik be küldetésüket, ha Isten országát építik. Az emberközpontú, Isten nélkül épülő társadalomban a világ embertelenné válik. „A legfontosabb dolognak a toleranciát tartják ma, amelyben mindent tolerálni kell, minden bűnt: az önzést, a természetellenes felfogásokat és cselekedeteket. Az „evilági” ország építésében szembeállítják az egyik embert a másikkal, miközben minden ember élete egyformán értékes. Hangzatos szólamokkal beszélnek a hamis igazságról. Legyünk igazmondóak, becsületesek, akik vállalják a maguk gyengeségeit, de nem alkudnak meg, mert vannak eszményeik, és tudják, merre tart keresztény életük, hogy célba érkezzenek. Próbálnak tisztán gondolkodni, próbálnak erőfeszítéseket tenni, és őszintén törekszenek arra, hogy Krisztust kövessék. Hogyan érkezhetek el Isten országába, kérdezi az ifjú Jézustól, hisz annyi terhet raknak ránk, annyi tévedés súlyától görnyedünk. Nehéz megtalálni azt az egyszerű utat, ami Istenhez vezet, és Jézus szavaiból megsejthetjük, az ifjú életét kitöltik a földi dolgok és a sokszor látszólagos törvények, parancsok teljesítése, melyek könnyen mérhetőek. Láthatjuk, hogy Isten országa így nem épül.”

A megyés püspök az ugandai vértanúk emléknapján a keresztények elleni támadásokról is beszélt, és felhívta a figyelmet a hamis tolerancia és a deszakralizáció veszélyére. A párizsi keresztény megemlékezés elleni támadás kapcsán arra biztatott, bátran vállaljuk a keresztény eszmények igazságát mások előtt, legyünk őszinte, tiszta, Krisztust követő emberek. „Szembe kell néznünk önmagunkkal, akarunk-e Isten tanúi lenni, akarjuk-e Isten akaratát keresni, és ez a legfontosabb-e életünkben. Nem szólamok szintjén, hanem szívünk mélyén szeretjük-e felebarátunkat, és képviseljük-e az igazságot akkor is, ha üldözésben lesz részünk? Mert a mi feladatunk, hogy építsük Isten országát, engedjük szívünkbe, és próbáljuk meg annak szépségét, jóságát és igazságát megismertetni a körülöttünk élőkkel. Az első keresztények is ezt tették. Amikor elkényelmesedett a kereszténység, akkor az Isten országa helyett mindig az e világ dolgai kerültek előtérbe. Legyen erőnk Isten országát építeni, ragaszkodni a megismert isteni igazsághoz, és megvallani és hirdetni nem csak szóval, de életünkkel is.”

Az Oltáriszentség előtt térdelve a főpásztor megköszönte Jézus Krisztus szeretetét, amelynek útján sokan jártak és példát adtak arra, hogy legyen bátorságunk megvallani a hitünket, tudjunk kitartani kereszténységünkben. A papság számára megerősítést kért Isten országának építésére, és elmondta a Prohászka Imaszövetség imáját új papi és szerzetesi hivatásokért. A megyés püspök az imádság végén áldást kért a koronavírus áldozataira és minden egyészségügyi dolgozóra, majd hálát adott, hogy a járvány megszűnőben van hazánkban.

A székváros egyházközségeinek közös Eucharisztia-ünnepe a szentségi áldással, a Tantum ergóval és a litániával zárult.

Berta Kata
Fénykép Somogyi Tamás
Videó Somogyi Tamás és Berta Kata.

 Korábbi évek beszámolói:


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk