Háromnapos püspöki nagyböjti lelkigyakorlat - beszámoló

2014. 04. 16. | | frissítve 2014. 04. 18.

 

 

A húsvéti szent három napra készülve Spányi Antal megyés püspök tartott lelkigyakorlatot a székesfehérvári bazilikában. Többéves hagyományra tekint vissza, hogy főpásztor a nagyhét első három egymást követő napján az esti szentmisében gyóntat és lelkigyakorlatos szentbeszédet tart a város híveinek.

A székesegyházban elhangzott püspöki gondolatok idén a keresztény hitről, a Krisztus-követésről, és az Istentől kapott szeretetről szóltak.

Az első napon a tudás és hit kapcsolatáról elmélkedett a főpásztor. A hitről, mint Isten ajándékáról beszélt, olyan életprogramról, amelyet örömmel adunk tovább másoknak. „Jézus ma is szól hozzánk” - hangsúlyozta a püspök: „Hitet kért apostolaitól, a tőle csodát váróktól, a szavait hallgatóktól. Hitet kér ma is, tőlünk is!”

A lelkigyakorlat második napján a püspök gondolatai a meghívásról szóltak. Beszédében kiemelte, nem csak az apostolokat, hanem minden hívőt tanítványnak hív az Úr. „Jézus maga szólít meg, és mondja, kövess engem!  ... Szükség van ránk, mert ott, ahol élünk, dolgozunk, ahol tanulunk, nekünk kell az egyházat képviselni: a tanítás mellett kiállni, a hitet megélni, tanúságot tenni!” – hangzott el a beszédben.

A háromnapos készület végén a megyés püspök arról beszélt, milyen nagy ajándék hitben élni, Krisztust követni. De mekkora adománya Istennek, hogy Krisztus szeretetével tudjuk egymást szeretni! - majd kifejtette, egész életünk alapja, hogy mindenekelőtt Istent szeressük, másodsorban önmagunkat és az Egyházat!  „Jézus hív bennünket: Szeressük egymást! Arról ismerjék fel, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást! Az a szeretet, amit Krisztus kér, önzetlen, mindenki felé odaforduló. A kicsiket és jelentékteleneket részesíti előnyben. Nem tartja nyilván, amit ad, de hálás azért, amit kap!” – mondta a főpásztor.

A lelkigyakorlat befejezéseképpen a megyés püspök felolvasta Szent Pál Szeretethimnuszát és buzdította a híveket: „Jézus hív minket, hogy higgyünk benne! Hív bennünket, hogy kövesük őt! És hív bennünket, hogy az ő szeretetével szeressük egymást! Legyen meg az Ő akarata bennünk és általunk!”

BPK
Videó: Somogyi Tamás és BPK 

 

Kapcsolódó videóanyag

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk