Hitoktatói, világi lelkipásztori munkatársi nagyböjti lelkinap - beszámoló

2009. 03. 21. |

 

Szent Pál apostolt, mint katekétát állította példaképül Bárány Béla zuglói plébános a Budapest-Esztergom Főegyházmegye hitoktatási felügyelője a székesfehérvári egyházmegye hitoktatóinak és lelkipásztori kisegítőinek nagyböjti lelkinapján.

 

templom íve

 

A napot megnyitó szentmisében a nagyböjti időszakra való tudatos odafigyelés fontosságát hangsúlyozta, mert a jó előkészület után lesz igazi az ünnepünk. Kiemelte a böjt, az alázat, a lemondás jelentőségét, amely segít felismerni: nem teljesítőképességünknek, hanem Istennek köszönhetünk mindent életünkben. Az evangélium alapján beszélt a farizeusról, aki emberekhez mérve önmagát, saját magát magasztalta fel, míg a vámos Isten mércéjével nézve belátta személyes gyengeségét, bűnösségét.

Szent Pál meghívása és tanításának módszerei a katekéták számára alapvető, követendő példa – kezdte a szentmise utáni elmélkedését Bárány Béla atya. A meghívás ajándékának kegyelme, mély nyomot hagy mindenki életében, amelyet a lelkipásztori, kateketikai munkába is be kell építeni. Pál leveleiből tudjuk, hogy megtérése után elvonult és csak azután ment megismerkedni az apostolokkal. A katekétáknak, lelkipásztoroknak is fontosak a lelkigyakorlatok, a feltöltődések. Szent Pál megtérése megadta életének értelmét. Döbbenetes felismerés volt számra, hogy Krisztus él. Egész életében Isten kegyelmét magasztalta, mert tudta, hogy nélküle nem lett volna a pogányok apostola. Nem emberi bölcsesség és erő tette őt a népek apostolává, küldetésének sikere a Krisztusnak való teljes önátadásából fakadt.

Szent Pál igazi énje a tanításban bontakozott ki. Egynek tartotta magát azzal, amit hirdetett, de nem úgy közölte, mint saját bölcsességét, hanem mint Isten szavát. Tanításai során fontos szerepet tulajdonított a személyes jelenlétnek, a tanúságtételnek, a konkrét tanításnak, és a levelezésnek. A lelkipásztor és a katekéta is a közvetlen kapcsolatok kialakításával tudja az Egyházba hívni a családokat, a rábízottakat. Fontos, hogy tanúságtételünk által úgy tekintsenek ránk, mint Krisztus szolgáira. Szent Pál nyomán Isten üzenetéről úgy beszéljünk, mint üdvösséget adó erőről, nem mint emberi bölcsességről.

Pál tanúságtétele elválaszthatatlan volt szenvedéseinek elfogadásától. A szenvedés jó értelemben megváltoztatta az életét, a legtöbbet hozta ki belőle. A fájdalom a mi életünkben is megmutatja, melyek a „szubjektív” és melyek az örök, igazi örömök. Pál nem félt a szenvedéstől, a nehézségektől és az üldöztetéstől. A rómaiaknak így írt: „Az Egyház tevékenysége csak abban a mértékben lesz hatékony és hiteles, amennyiben az Egyház tagjai hajlandóak személyesen is megfizetni a Krisztushoz való hűségük árát minden helyzetben.”

Pál apostoli munkájának sikere, hogy nemcsak meghirdette a feltámadt Krisztust, hanem közösséget is szervezett köré. Az általa alapított közösségekhez intézett levelei örök időszerűséggel tanítanak bennünket, mai keresztényeket is. Nem magunkat hirdetjük, hanem Isten erejét. A katekézis a keresztény embernek felkészítés, hogy közösségben éljen. A közösségben aztán lépésről-lépésre Isten szolgálatába álljon.

Bárány Béla atya Szent Pálról szóló elmélkedését, a hitről és a szenvedésről szóló személyes tanúságtételével tette emlékezetessé minden jelenlevő számára

- BPK -
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk