Krisztus a cél - elsőcsütörtöki ima Fehérváron Öreghegyen - beszámoló

2015. 05. 07. | 2015. 05. 08.

 

2015.05.07.- Ismét közös szentmisére és szentórára gyűltek össze a fehérvári hívek, hogy főpásztoruk és város papjainak vezetésével imádkozzanak az egyházért, papi hivatásokért. Spányi Antal megyés püspök elmélkedésének témája az emberi élet célja volt.

A megyés püspök a szentmisében megemlékezett Boldog Gizella emléknapjáról, aki hűen, a nehézségeket is vállalva követte férjét abban az elhatározásban, hogy a magyarok keresztény néppé, Krisztus követőivé váljanak. Méltatta Kaszap Istvánt kitartó és megingathatatlan hitéért, amelyet a szenvedés sem tudott megtörni. Kiemelte Prohászka Ottokár, a Szentlélektől vezetett, bátor igehirdetését és kiállását Krisztus tanítása mellett, valamint Bogner Mária Margit hitvalló életét. „Mindannyiuk élete annak tanúsága, amelyet ezen a napon az Egyház az evangéliumokból elénk állít: „Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, mint ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Azért mondtam nektek ezeket, hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömötök teljes legyen.” Jn 15,9-11.” - Találjuk meg mi is küldetésünket és Ő példájuk segítségével járjuk végig életutunkat! Így szeressük az Urat és általa embertársainkat.” - mondta a főpásztor.

A szentórán a megyés püspök megköszönte Istennek a szentségekben rejlő erőt, kegyelmeket. Hálát adott az Úr hűségéért, aki akkor sem feledkezik meg rólunk, amikor mi eltávolodunk Tőle. Imájában azt kérte, hogy minden ember célja legyen, hogy találkozzék Krisztussal, Őt hordozza és Hozzá tartozzon.

Spányi Antal püspök végül, az egyházért, a papokért könyörgött Istenhez és áldását kérte mindazokra, akik az egyházmegye területén csatlakoztak az elsőcsütörtöki imaórákhoz.

BPK

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk