Mindenszentek ünnepén püspöki szentmise a székesegyházban - beszámoló

2013. 11. 01. | | 2013. 11. 04.


 gyertyák és kezek

 

Mindenszentek ünnepén Spányi Antal megyés püspök tartott szentmisét a Székesegyházban a Katolikus egyház összes szentjének tiszteletére. Megemlékezett azokról az üdvözültekről, akiket nem avattak szentté, ezért nem kaptak külön napot a szentek naptárában. Mindenszentek ünnepe örömünnep – mondta főpásztor. A szenteket ünnepeljük, akik eljutottak életük, és minden emberi élet végső céljára, az örök boldogságra, Isten örök Országába. Megemlékezünk róluk, mert ezek a szentek is az Egyház tagjai.

Az ünnep egyúttal a Halottak napja előestéje is, ezért a szentmise után a főpásztor megemlékezett az elhunytakról, majd az altemplomban imádkozott püspökelődei lelki üdvéért.

Halottak napján Pákozdon a főpásztor emlékmisét celebrált a II. világháborúban a Don-kanyarban elesett hősökért, a mészeg-hegyi Don-kanyar Emlékkápolnánál. Hinnünk kell, hogy imádságunk eljut az égig, hinnünk kell, hogy ez az imádság Istennél fogadtatásra talál, így testvéreinknek része lesz abban a mennyei boldogságban amit nekik kívánunk, és amelyben reméljük nekünk is részünk lesz – hangzott el a megyés püspök beszédében.

A kegyeleti megemlékezés végén koszorúkat helyeztek el hősöket jelképező ismeretlen katona sírján, köztük Mészáros Attila a város önkormányzatának képviselője és a Magyar Honvédség képviseletében Huszár János vezérőrnagy úr az MH Összhaderőnemi Parancsnokság törzsfőnöke.

BPK
Videó: Somogyi Tamás és BPK

 


 

A halottak-napi búcsúnyerés feltételei: Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-től 8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor. Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot, vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző, vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

 

Kapcsolódó videóanyag

 

 

 


 

  


 

 


 

 


 

 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk