Nagyboldogasszony ünnep - szentmise - beszámoló

2019. 08. 15. | | 2019. 08. 16.

 

 

Nagyboldogasszony ünnepe Szent István városában

2019.08.15. – Ünnepi szentmisét celebrált Spányi Antal megyés püspök Szent István városában, Székesfehérváron, Nagyboldogasszony napján, amikor a katolikus világ Szűz Mária halálára és mennybevételére emlékezik. A jeles ünnepre sokan jöttek el a hívek, hogy együtt, egy szívvel kérjék Mária oltalmát életükre, a városra és egész hazánkra. A főpásztor a Jelenések könyvének Napba Öltözött Asszonyáról és arról a hittételről beszélt, miszerint a „Boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe”.

A megyés püspök megemlékezett arról, hogy a katolikusok ezen a napon Máriát köszöntik, Mária felé fordulnak, Máriától remélnek oltalmat, a szeretetlen világban Nála keresik a szeretetet. „Mária oltalma alatt tudjuk végigfutni a földi élet pályáját, hogy azzal az örök célhoz, a Mennyei Atya házához érkezzünk. A mennybemenetel dogmájával az Egyház lelkünkbe égeti a valóságot: nincs mitől félnünk, legyünk bátrak!” – hangsúlyozta szentbeszédében Spányi Antal, majd hozzátette. „A Napba öltözött asszony nem volt idegen a magyarok számára, hogy bármennyire is másról szólt őstörténetünk, a hit pislákoló lángja ott volt a szívükben. Megérintette őket a kereszténység, ezért tudott gyorsan elterjedni a Nagyboldogasszony-tisztelet.”

A főpásztor beszélt a XXI. századi keresztényüldözésről, arról a Mária-szoborról, amit napjainkban egy lerombolt templomból megrongálva, szögekkel átütve dobtak ki, hogy megfélemlítsék a katolikusokat. „Akik ezt tették, nem tudhatják, hogy mi ebben a megrongált szoborban Krisztus szenvedését látjuk, a Megváltás reményét. … A Jelenések könyvének félelmetes sárkánya megbontja a világrendet, megpróbálja elpusztítani a Szüzet és rettegésben tartani az embereket. De nincs hatalma. A mai napon a Mennybemenetel dogmája azt üzeni nekünk, nincs mitől félnünk. Egy templomot le lehet rombolni, egy szent szobrot megrongálni, de a valóság ennél több és mélyebb, mert az a lelkünkben él”– mondta a püspök.

Spányi Antal végül Máriát úgy jellemezte, mint akinek élete a legteljesebb egységben volt Istennel, és innen eredt szépsége. „Mert nem a világi ékességek, hanem a legbensőbb valónk mutat meg bennünket. A Lélek belső szépsége abból fakad, hogy milyen kapcsolatunk van Istennel. Fontos, hogy a belső csendünkben találkozunk-e Vele úgy, hogy külsőnk is erről tanúskodjon.”

A megyés főpásztor végül arra bíztatott. „Kérjük Máriát, a mennybe fölvettet, a mi Boldogasszonyunkat, imádkozzon értünk. Imáival segítsen nekünk mindig helyes értékrend szerint élni, mindig bátran kiállni az igazság mellett.”

A szentmisén részt vettek a megyei és a városi közéleti vezetők és a közhivatalok vezetői is, hogy együtt ünnepeljék a Boldogságos Szűz égi születésnapját Székesfehérváron, azon a helyen, amelyet a Nagyboldogasszony-tisztelet bölcsőjének tartanak, ahol Szent Gellért püspök elmondta nagyhatású beszédét Szűz Máriáról, akit Boldogasszonynak nevezett.

Berta Kata
Fényképeket készített dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk