Nagycsütörtöki olajszentelési mise - beszámoló

2011. 04. 21. |

 

papság az oltárnál

 

Egy évben egyszer, nagycsütörtök délelőttjén a Székesegyházban a papok a diakónusokkal, kispapokkal együtt a püspök köré összegyűlve, a hívek imáitól kísérve közösen megújítják papi ígéreteiket, megújítják elkötelezettségüket az egyház, a hívek szeretete iránt.

Ezért Spányi Antal homíliájában elsősorban papjaihoz szólt, és kérte a híveik imádságát. Különleges, kegyelmi idő a nagyböjt: a csönd, az elmélyedés, az önmagunkról való lemondás ideje. Ennek a kegyelmi időnek egyik nagy csúcspontja évről évre a nagycsütörtöki krizmaszentelési mise.

Öröm a híveknek, ha látják papjaikat összegyűlve, testvéri szeretetben, együtt – egy fájdalmasan megosztott világban. A papok emberi munkáját az isteni kegyelem teszi hatékonnyá. Az öröm mellett sokszor ott a csalódás, a magunk és mások nehézsége. Mindezen segíthet a helyi és egyházmegyei közösségi alkalmakba való bekapcsolódás, és talán nem vesz erőt rajtunk az elmagányosodás kísértése.

Ez az időszak alkalom a bűnbánat fölindítására, a gyöngeségeinkkel való szembenézésre. Ami embernek lehetetlennek látszik, az Istennek még mindig lehetséges. Van új kezdet, lehet az első szeretethez visszatérni, lehet mindent rendezni és újrakezdeni. Ez a mai nap lehet egy új kezdet. Éljünk a szentségekkel. A közösségnek ereje van, találjuk meg magunk és híveink helyét a helyi és az egyházmegyei közösségben.

A megyés püspök a hívekhez fordulva kérte őket, hogy segítsék papjaikat imádsággal és segítő szolgálatkészséggel. Szeressék papjaikat és mutassák ki megbecsülésüket. A Prohászka Imaszövetség keretében imádkozzanak papi és szerzetesi hivatásokért, és meglévő papjaikért. Tevékenyen vegyenek részt egyházközségük életében.

Végezetül így szólított föl a főpásztor mindenkit - gondolkodjunk közösségben és egyházban, legyünk készek a megújulásra!

 

Homília meghallgatása:

 

A homíliát követte a papi fogadalom megújítása, majd a hívek könyörgése. Eztán körmenetben hozták be áldozati adományokat és az olajokat, melyeket a szentmise keretében szentelt meg a püspök.

A szentmisét követően a papok és hívek kötetlenül beszélgettek a székesegyház előtti téren, majd a papokat püspökük agapéra várta.

- Marian -
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

 Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk