Ökumenikus imahét - beszámoló

2009. 01. 25.

 

 

„legyenek eggyé kezedben” (Ez 37,17)

 

Képes beszámolók:
Első nap >>
Negyedik nap >>
Záró nap >>


A Székesegyházban kezdődött idén Székesfehérváron az Ökumenikus Imahét, ahol Ittzés János evangélikus püspök buzdította a felekezeteket, hogy imádkozzanak egymásért, az egységért. Kovácsi Krisztián református lelkész, a Budai úti református templomban, Somogyi László református lelkészi elnök, a Vizivárosi Jézus Szíve templomban, Spányi Antal megyés püspök és Bencze András evangélikus lelkész a Baptista imaházban, Révész Lajos baptista lelkipásztor és Varga Imre katolikus plébános helyettes az evangélikus templomban, végül dr. Márkus Mihály református püspök a Széchényi úti református templomban mondott tanítást. Az imaalkalmakon többen részt vettek a város papsága és lelkipásztorai közül, hogy imáikkal segítsék az egység megteremtését. Az imaórákon ebben az évben az evangélikus egyház vendégeként finn lelkipásztorok is tanúságot tettek hitükről.

 

                 

 

A több mint 100 esztendeje elkezdett Egyetemes Imahét közös anyagát idén a koreai népen keresztül kaptuk. E nemzet naponta éli meg az ország, a családok, a barátok, az egyházak és általában az összetartozók fájdalmas szétválasztottságát még akkor is, ha már kibontakozni látszik a megbékélés szándéka. Naponta szembesül a nép a gazdagság és szegénység, a kapitalizmus és szocializmus közötti szakadékkal, valamint a vallásszabadság súlyos kérdéseivel. Reménységüket Istenbe helyezik és hiszik, hogy az ő gondviselő kezében eggyé lehetnek. Ezért is választották az imahét alapjául Ezékiel próféta második látomását a két fadarabról, amely a megosztott Izrael két királyságát jelképezi. Az eredeti tizenkét törzs neveit írták rájuk, amelyből két törzs északon, tíz délen élt a kettészakadt királyságban. A látomásban aztán a két fadarab újra eggyé lett (Ez 37,15-23). A mi nemzetünknek is történelmi és mindennapos tapasztalata a szétválasztottság fájdalma.

Ezekiel szerint a nép megosztottsága az Istentől való elidegenedés és a nép bűnösségének eredménye. Újra egy nép lehetnek azáltal, ha megvallják bűneiket, megtérnek és visszafordulnak Istenhez. Az Ezekiel prófétától vett szöveg alapján a nyolc nap mindegyikén arra kaptunk meghívást, hogy imádkozzunk a világban uralkodó nehézségek miatt. Így a témák a következőképpen épültek fel: a keresztyén közösségek szemtől szemben a régi és az új megosztottságokkal; szemtől szemben a háborúval és az erőszakkal; a gazdasági igazságtalansággal és a szegénységgel; a környezeti válságokkal; a hátrányos megkülönböztetéssel és a társadalmi előítéletekkel; a betegséggel és a szenvedéssel; a vallási sokszínűséggel. Az utolsó téma a keresztyén remény hirdetése egy megosztott világban külön is felhívta a figyelmet arra, hogy a keresztények egysége milyen szerepet játszhat a megbékélés elérésében.

 

                 

 

Az Ökumenikus Imahét alkalmából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa közös nyilatkozatot adott ki, amelynek szövegét Spányi Antal megyés püspök olvasta fel a baptista imaházban.

„Ezekben a napokban országszerte egy szívvel és egy lélekkel imádkoztunk, és figyeltünk Isten Evangéliumára a különböző felekezetű templomokban. A Jézus Krisztus szeretetében való egységünket, közösségünket éltük meg és ünnepeltük az Ökumenikus Imahét minden estéjén. A magyarországi egyházak hívő közösségei ezen a héten együtt osztoztak az örömhír biztató erejében és jó reménységet ébresztő üzenetében, ahogy együtt osztozunk hazánk lakosságának mindennapi gondjaiban is.

A hétköznapok testi és lelki terhei, a megszorítások, az életszínvonal csökkenése, a pénzügyi válság következményei mindannyiunkat érintenek. Nem hallgathatjuk el aggodalmunkat sem, hiszen fájdalmasnak és igazságtalannak tartjuk, hogy a takarékosság jegyében hozott intézkedések szinte kizárólagosan a nyugdíjasoknak, nagycsaládoknak és az alacsony keresetű polgároknak a terheit növelik. A keresztény szolidaritás felelősségét komolyan véve hangsúlyossá kívánjuk tenni mindenki számára: egy társadalom sem engedheti meg magának, hogy bizonytalanságban hagyja, vagy egyenesen pusztulásra ítélje a leszakadókat. Döntő kérdés, hogy ne puszta pénzügyi elméletek, hanem az emberek reális szükségletei, az irántuk érzett felelős szeretet irányítsa tetteinket. Mindezek miatt az Ökumenikus Imahét alkalmából is felajánljuk, hogy a hazánk általános válságából kivezető úton készséggel együttműködünk bármilyen jó szándékú kezdeményezéssel, amely ezeknek a céloknak a megvalósítására törekszik. Magyar hazánkat, annak minden állampolgárát a mindenható Isten kezébe ajánljuk.”

 

                 

 

A nyilatkozat kapcsán a megyés püspök tanításában kitért a mai gazdasági és erkölcsi válságra, felidézve, hogy az eredeti bűn hogyan rombolta szét a teremtett világ harmóniáját. Beszélt arról, hogy a harmadik évezredben hogyan tesszük az Istentől teremtett világot élhetetlenné, hamis boldogság ígéretek után futva, hogyan válunk önpusztító nemzedékké. Nem mindegy, hogy ebben a helyzetben „kényelemre berendezkedett” keresztények vagyunk, akik hallgatásukkal beleegyeznek ebbe a pusztításba vagy bátran, felelősen képviseljük Jézus Krisztust a világban.

Az idei ökumenikus imahét zárónapján XVI. Benedek pápa a következőket mondta: „A keresztények egysége ma még nem valóság, egy nap azonban lehetséges lesz… Mi keresztények még nem értük el a teljes egységet, de ha engedjük, hogy Jézus által újra és újra megtérjünk, célunkat egyszer el fogjuk érni.”

Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 

 


< 2020. augusztus >
H K Sz Cs P Sz V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk