Püspöki szentmise Szent Donát ünnepén - beszámoló

2015. 08. 02. | | 2015. 08. 03.

 


2015.08.02. - A Székesfehérvár-öreghegyi Szent Donát-kápolnát 1733-ban építtették a fehérvári szőlősgazdák a törökkori őrtorony helyén. Búcsúját 1994-es újjáépítése és felszentelése óta minden esztendőben püspöki szentmisével ünneplik. A szent tiszteletére egészen a második világháborúig Donát napján a székesfehérvári templomokból körmenet indult a szőlőhegyi kápolnához. A régi szokást őrizve Szent Donát ünnepén ma is a város minden plébániájáról érkeznek hívek, egyházközségi zászlókkal gyalogosan zarándokolnak a búcsúra.

Az újjáéledt hagyománynak megfelelően idén is Spányi Antal megyés püspök mutatott be szentmisét Ugrits Tamás irodaigazgatóval. A főpásztort a képviselőtestület elnöke dr. Szarvas József köszöntötte a plébános nevében - aki ekkor éppen a római ministránstalálkozón vett részt - és köszöntötte a Noé-Hegyi Szent István Borlovagrend megjelent tagjai nevében is.  

Spányi Antal szentbeszédében megemlékezett Szent Donát püspök vértanúról és elődeink hozzá fűzött hitéről, akik tudták, hogy a jó termésért fohászkodni kell, és ha mégis szűk esztendők jöttek, akkor sem érezték hiábavalónak imájukat. Nem felejtették el, hogy „az emberé a munka és Istené az áldás.” A megyés püspök felelevenítette a kápolna történetét, kiemelve az újjáépíttető plébános Glósz Ervin kitartó, elszánt, állhatatos munkáját, amelynek eredményként ötven esztendő után ismét Szent Donátot tisztelheti a város. „Sok száz év imája nem veszett kárba - mondta a püspök, - maradjunk meg mi is elődeink nyomán a hitben, tartsuk meg a reménységet, akkor Isten velünk marad.” Majd hozzátette: „Felelősek vagyunk a világ rendjéért, felelősek vagyunk keresztény hitünkért, és ha elköteleztük magunkat Isten szolgálatára, megízleltük a hit gazdagságát, áldásait, akkor át kell adnunk ezt a hitet, hogy egyszer utódaink is elindulhassanak ezen az úton, önként, örömmel éljenek Istennel közösségben.” - hangzott el a beszédben.

A megyés főpásztor a szentmise könyörgéseiben együtt imádkozott a hívekkel a szőlőskertek és szőlősgazdák védőszentjéhez, kérve közbenjárását a bő és jó termésért, a hit ajándékaiért. Az ünnepi szentmisén részt vettek a város közéleti vezetői is, közreműködtek a Prohászka Ottokár cserkészcsapat tagjai. Az ünneplő híveket az öreghegyi Magyarok Nagyasszonya egyházközség szerény fogadásra, bórkóstolásra várta a kápolna mellett.

BPK
Fényképeket készítette: Lakata Pál
Videó: Somogyi Tamás és BPK

 


 

Korábbi beszámolóink:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk