A város közös Úrnapi körmenete - beszámoló

2013. 06. 02. | | 2013. 06. 02.

 

 

Az Úr napja örömünnep, körmenet, hitvallás. Spányi Antal megyés püspök ezen a napon évről-évre összehívja Székesfehérvár híveit, hogy együtt ünnepeljenek. A város plébániáiról, intézményeiből érkezettek és cserkészek vettek részt a nagy számban jelen lévő hívekkel együtt. A város papságával koncelebrált püspöki szentmise ünnepélyességét kiemelték a latin énekek.

Spányi Antal homíliájának elején emlékeztetett arra a meghívásra, melyre a Szentatya ebben az évben a mai napra hívja a világegyház híveit, majd köszöntötte a jelenlévőket. Fontos, hogy méltón ünnepeljük ezt a napot, hiszen a köztünk élő Urat ünnepeljük. Őt, aki vár minket templomainkban, bármikor is térünk be, Ő, aki erőt ad a hétköznapok során csakúgy, mint a nagyobb megpróbáltatásokban. Fontos, hogy találjunk alkalmat az elcsöndesedésre és Istenre figyelésre.

Egy ilyen ünnep, amikor sokan összejövünk, lehetőség arra, hogy hitünk fényében szembenézzünk keresztény tanításunkkal és azt tükrözzük, továbbadjuk mások felé is – hogy egyre inkább áthassa a világot hitünk és Isten szeretete. A tanítványok, akik igazán közel voltak az Úrhoz, csak felszínét értik ezeknek a szavaknak: vegyétek, igyátok, egyétek. Nekünk is szükségünk van a Szentlélek világosító erejére ahhoz, hogy ezt belülről értsük, hogy hitünk megszilárdulhasson, tevékeny lehessen, rabságból kiszabadítson, életre kelthessen. Szentek példája is – az ókeresztény időktől napjainkig, Tarzícuisztól Kaszap, Bogner és Prohászka példáján keresztül – megmutatja az Oltáriszentség megerősítő hatását. Nem kell azonban a múltba lépnünk: ma is százezreket üldöznek, gyilkolnak meg hitükért a világban élő keresztény testvéreink közül. Ugyanaz az Úr ad nekik erőt, kitartást, aki a Szent Útravalóban a halál kapuján átlépni készülő betegeket is vigasztalja, nyugtatja.

Az adoráció, az Úrral az Oltáriszentségben való találkozás bensőséges öröm, a megbékélés, az engesztelés és a hálaadásnak is ideje. A mai napon arra hív minket az Úr, hogy újuljunk meg hitben és örömben, Krisztus legyen az életünk ereje, öröme, vigasza. Istennek átadott életünk pedig tegyen alkalmassá minket arra, hogy Isten országa épüljön köztünk.

A szentmise végén az Oltáriszentséget körmenetben hordozták végig a belvárosban – az esős délelőtt ellenére ezalatt kellemes idő volt. A város papsága, az asszisztencia, zászlókat vivő, egyházközségeket képviselő tagok, az énekkar, virágszirmokat szóró kisgyermekek kísérték az Oltáriszentséget a belvárosban felállított és feldíszített oltárokhoz. A hívek bekapcsolódtak az énekekbe, imádságokba. Az oltároknál ünnepélyesen hirdették az evangéliumot és a főpásztor a körbehordozott Oltáriszentséggel a négy égtáj felé mutatva megáldotta a jelen lévőket.

- Marian -
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és BPK

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 

 


 

  


 

 


 

 


 

 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk