Bogner Mária Margit halálának évfordulója

2019. 05. 12. | frissítve 2019. 04. 11.

 

 Bogner Mária Margit

 

2019. május 12-én, 17 órakor Érd-Óvárosban ünnepi szentmise keretében emlékezik meg Spányi Antal püspök az egyházmegye papságával Bogner Mária Margit vizitációs nővér halálának évfordulójáról. Ezután imádkoznak a nővér sírjánál  boldoggá avatásáért.

Bogner Mária Margit vizitációs nővér egyházmegyénk hitvallója. A Torontál megyei Melencén született 1905. december 15-én, a keresztségben az Etelka Mária Anna nevet kapta. Már első szentáldozása után súlyosan megbetegedett, melyet a megpróbáltatások ellenére derűvel viselt. Tíz hónapos ágyhoz kötöttség után egyik lába megrövidült és megmerevedett.

Nagybecskereken polgári iskolát és kereskedelmi tanfolyamot végzett, 1919-től adminisztrátorként dolgozott. Lelki élete bérmálkozása (1923) után mélyült el a jezsuita Csávossy Elemér vezetésével. Imaapostolságot vállalt, a Mária Kongregáció tagja lett, napi áldozó volt.

Bár a karmelita rend vonzotta, egészségi állapota miatt - többszöri próbálkozása ellenére - annak nem lehetett tagja. 1927-ben a thurnfeldi vizitációs nővérek zárdájának lett lakója, 1928 áprilisában öltözött be. Még ez év nyarán öt társával elindult Érdre, az első magyarországi vizitációs zárda alapítására. 1929. május 16-án ideiglenes; pontosan három esztendővel később örök fogadalmat tett. Pár nappal később magas lázzal betegszobába került. Csaknem egy éves, türelemmel viselt szenvedés után 1933. május 13-án hunyt el. 

Közbenjárását kérve számos imameghallgatást őriz a Vizitációs rend és a Székesfehérvári Egyházmegye. Az egyházmegye templomaiban egész évben imádkoznak mielőbbi boldoggáavatásáért a hívek könyörgésében.

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk