Édesapák, családfők megáldása - beszámoló

2019. 03. 19. | | 2019. 03. 19.

 

 

Hűen élni Isten tervéhez – Püspöki áldás az apákra Székesfehérváron

2019.03.19. – Szent József napján szentmise keretében ünnepli a Katolikus Egyház az Apák Napját, amellyel az apai hivatást és felelősségtudatot szeretnék erősíteni a férfiakban. A székesfehérvári egyházmegyében is megáldják ezen a napon az édesapákat. Spányi Antal megyés püspök 11 éve hirdette meg az áldásosztást minden plébánián.

A székvárosban, az egykori papi szemináriumi templom védőszentjének ünnepén a főpásztor a város papságával, a papi otthonban élő paptestvéreivel mutatott be szentmisét, kérve a gyermek Jézus Gondviselőjét, égi imáival segítse és irányítsa Isten országa felé az apákat, nagyapákat.

A püspök beszédében különösen az édesapákhoz szólt, akik az ünnepelt szentben példaképet és pártfogót keresnek. „Szent Józsefnek Isten akaratából a földi családtól a szent család eszményéig kellett eljutnia, hogy az emberré lett Második Isteni Személynek Gondviselője legyen. Nekünk is teljes odaadással kell figyelünk Isten hozzánk intézett szavára. Rá kell ébrednünk, hogy Isten mit vár tőlünk: önmagunkon is túlhaladó szeretetet, hűséget, igazságot, amely megtart a keresztény értékek mellett. Isten mindig új életet akar adni nekünk, fontos, hogy ezt az újat készek legyünk befogadni és aszerint élni. Ha a szentek életének példáját nézzük, észrevehetjük, hogyan ad a Mennyei Atya új értelmet életünknek, vezet minket új célok felé.”

A megyés püspök arról is beszélt, az apák életének mindig nyitottnak kell lennie Isten felé. Csak így tudnak megmaradni a hűségben, tudják megélni apai hivatásukat, tartást és erőt kapnak családfői feladataik elvégzésére. „Szent István is elfogadta a rá ruházott feladatot, hogy király legyen, és elvezesse népét a hitre, erősítse országát a többi népek között, és megalapozza hazánkban a keresztény kultúrát. Ahogy öregedett, Fiának akarta átadni a vezetést, és Imre tökéletesen alkalmas is volt a feladatra. Amikor az átvétel előtt a trónörökös meghalt, Isten újraértelmezte a király életét. Békéről álmodott, és helyette újabb nehéz harcok és küzdelmek vártak rá. Amikor eljutott élete végére, nyitott szívvel megértette, Istennek van megoldása a helyzetre. Ekkor megteszi a legfontosabb tettet, felajánlja koronáját a Boldogságos Szűz Máriának. Így alapozta meg hazánk jövőjét, a következő nemzedékek életét.”

A szentmise végén a megyés püspök imádkozott az egyházmegye, a város családjaiért, és közös áldásban részesítette az apákat. „Urunk, a családi közösségeknek a Te rendelésed alapján, a házasság szentsége adja meg a szilárd alapját. Te azt akartad, hogy a hitvesi életközösség, a szeretet és hűség mindennapi vállalásával a keresztény élet példaképe legyen. Kérünk, áldd meg az édesapákat bőséges áldásoddal, hogy példamutató életük és becsületes munkájuk megbecsülést hozzon nevüknek és családjuknak. Segítsd őket úgy élni a sok munka és kísértés között, hogy tisztán nézhessenek hitvestársuk és gyermekeik szemébe, és boldog örömmel teljesíthessék minden kötelességüket, feladatukat.”

Az ünnep zárásaként Spányi Antal püspök külön áldásban részesített minden megjelent édesapát, és kérte értük Szent Józsefnek, a családok őrének, az apák példaképének közbenjárását.
.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk