Egyházmegyés papi zarándoklat - beszámoló

2009. 08. 27. |

 

 

résztvevők

 

 

Az egyházmegye szinte minden papja elfogadta a főpásztor meghívását a hagyományos bodajki papi zarándoklatra. A Papság Évének kiemelkedő eseménye volt ez a találkozó, és egyben a meghirdetett egyházmegyei Papi Szinódus első lépése is.

A találkozó középpontjában a közös imádság állt; a szentségimádás, zsolozsma és a szentmise. Ehhez kapcsolódtak szellemiekben az előadások és a kiscsoportos megbeszélések.

Hagyó József PFJ atya a papi egzisztenciáról és lelkivezetésről, Ambrózy Tamás plébános a hivatásgondozás és hivatásmegőrzés problémáiról, Tóth Tamás plébános a papi mentálhigiéné kérdéséről tartott előadást. A megbeszélések az egyházmegyei Papi Direktórium tervezett témái köré csoportosultak, ahol a szinódusi tanácsadó testület tagjai összegezték az elhangzottakat. A közös megbeszélés irányt adott a szinódusi előkészületnek és alapjaiban meghatározta az Egyházmegyei Papi Direktórium tartalmát.

Az őszinte, nyitott párbeszédek ismételten megerősítették, hogy a papi hivatás megélésében elsődleges a Krisztussal való élő, személyes kapcsolat és a feltétel nélküli teljes önátadás. Aki elveszíti életét Krisztusért és a rábízottakért, az találja meg papságában örömét, békéjét, kiteljesedését. Ehhez a mindennapi áldozatvállaláshoz nyújt segítséget a lelki és szellemi életünk igényessége; önismeretünk és önnevelésünk elmélyülése és a bizalomteljes emberi kapcsolatok.

A koncelebrált, záró szentmisében az egyházmegye papsága közös imában ajánlotta fel magát a bodajki Segítő Szűzanyának. Az esperes atyák a kerület papsága nevében egy-egy virágcsokrot is elhelyeztek Szűz Anya kegyképe alá.

 

A felajánlás szövege:  2009papizarandoklat_felajanlas.pdf

 

Szöveg és fényképek: Ugrits Tamás

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

 

Képtár

 

 

 


 

  


 

 


 

 


 

 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk