Egyházmegyés papi zarándoklat - beszámoló

2010. 08. 26. |

 

Csütörtökön sor került a hagyományos bodajki papi zarándoklatra, melyre az egyházmegye szinte minden papja elfogadta a megyés püspök meghívását. A hatodik alkalommal megrendezett közös zarándoklat központi témája az Egyházmegyei Papi Direktórium köré épült föl. Az előző évi papi találkozó alapvető témája éppen ennek a Direktóriumnak az előkészítése volt.

 

résztvevő papok

 

A papi találkozó Spányi Antal püspök atya köszöntőjével kezdődött, majd szentségimádást tartottak. A három előadás, melyeket Ugrits Tamás, Gerendai Sándor és Száraz László atyák tartottak, az Egyházmegyei Papi Direktóriumról szólt.

A koncelebrált szentmisén Spányi Antal főpásztor szentbeszédében, mint testvéreihez szólt a megjelent papokhoz. Kiemelte annak fontosságát, hogy személyes kapcsolat nélkül lehetetlen hiteles és eredményes lelkipásztori munkát végezni. Az örömhír hatékony továbbításának alapja, hogy megismerjék a papok a világot, ami körülveszi őket, az embereket, akik körülöttük élnek, de mindezt úgy, hogy nem szabad a világhoz igazodni, hanem a világnak kell megtanítani és fölmutatni azokat a valós értékeket, amelyeket a világ eltüntetni próbál a mai emberek életéből. Alapvető nehézségeink nem a körülményeinkben vannak – ahogy ez kísértésként sokakban, hívekben és papokban egyaránt megjelenhet – hanem abban, ha egyre távolodunk attól az élettől, amelyet Isten, mint mennyei Atya szánt nekünk, mindannyiunknak. A kulcs nem kívül van, hanem belül: bennünk van a megújulás kulcsa.

Merjünk elfogadó papok lenni – buzdította a püspök a paptestvéreket -, merjünk imádkozó papok lenni; közösségben és kettesben Istennel. Kollegiális papok lenni, akik testvérként néznek egymásra. Boldog papok lenni: akik a szolgálatban, az elfogadott cölibátusban, az egyházmegyei hagyományok és törvények szellemében örömmel végzik szolgálatukat. Merjünk tanúságtevő papok lenni és merjünk a Direktórium szellemében élő papok lenni.

A szentmise végén püspök atya vezetésével a papi közösség elimádkozta a felajánló imát a bodajki Szűzanyához.

 

Ugrits Tamás és - Marian -
Fényképeket készítette Ugrits Tamás és Kallós Péter

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk