Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Prohászka) - beszámoló

2017. 07. 06. | | 2017. 07. 07.

 

 

Krisztust ünnepeljük, aki maga az ÉLET - Elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnep a Prohászka templomban

2017.07.06. - A Prohászka Ottokár püspök emlékére épült templomban gyűltek össze a fehérvári hívek, hogy együtt imádkozzanak főpásztorukkal a hagyományos elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnepen. Spányi Antal püspök a szentmisében Ábrahámot, mint a hit által engedelmeskedő, elhivatott embert mutatta be, amely minden hívő ember számára örök példakép.

Tóth Tamás plébános a szentmise elején köszöntötte a főpásztort, paptestvéreit és híveket. Közeli személyes élményét megosztva elmondta, az egykor Majkon letelepedett kamalduli szerzetesek szigorú rendszabályok szerint i, vezeklő élete nagy hatással volt rá, mert a mindenről lemondott barátok rátaláltak a teljességére, számukra Oltáriszentség, valóban az Élet Kenyere volt, ahogy az az evangéliumokban 9-szer is megjelenik. „...aki pedig elveszti életét énértem, az megtalálja azt.”. Mt.10,39.

A főpásztor beszédében Ábrahám életének megpróbáltatásait emelte ki, aki a teljes hit bizonyítéka számunkra, hisz a végsőkig bízott Isten szavában, ígéreteiben. Izsák története megmutatja, hogy Ábrahám kész volt föláldozni fiát is Istennek, és ez a jelenet előképe annak, amely évezredekkel később, a Golgotán játszódott le. Isten nem engedte, hogy Ábrahám föláldozza Izsákot, de ő feláldozta értünk, bűnösökért Egyszülöttjét, Jézus Krisztust. „Jó látni Ábrahámot a hívők atyját, aki megöregszik gyermek nélkül, és így hiába a gazdagság, a tekintély, a hatalom, a legfontosabb hiányzott az életéből. Kora miatt már nevetséges lenne, hogy gyermeke szülessen, és akkor megkapja az angyal által az isteni ígéretet. A csoda meg is történt, Ábrahám, öreg korában Izsák születésében elnyerte hite jutalmát. Így lett Ő Izráel ősatyja. Amikor Izsák ifjúvá serdült, Isten próbára tette Ábrahámot. Azt mondta neki: Fogd a fiadat, akit szeretsz, Izsákot, és áldozd fel ott égő áldozatul. Ábrahám, bár vérző szívvel, de engedelmeskedett. Szerette gyermekét, de Istent még jobban. Isten csak ezt akarta tudni. Ezért az utolsó pillanatban, nem engedte föláldozni fiát. „Isten mindig szól az emberhez, szól hozzánk, de nem mindig könnyű válaszolni, mert nehezen halljuk meg hangját a lelkünkben. Mit mond az Isten, mit kíván tőlem most? Csak sejtjük, mi az Ő akarata. És hányszor alkudozunk és keresünk kibúvót, akkor is ha tudjuk mit kellene tennünk. Most alkalmatlan, vagy már nem olyan fontos, elmúltak azok az idők, amikor Ábrahám élt.  Pedig az Ige ma is szól: szavatok legyen szavatok igen-igen, nem-nem, ami ezeknél több, az a gonosztól van.” A főpásztor végül arra bíztatott, legyünk Ábrahám utódaiként mi is következetesen hűségesek. Jöjjünk össze hónapról-hónapra, és Isten kitartó tanúiként imádkozzunk a városért, a városban élő emberekért.

Spányi Antal püspök a szentmise után, Jézus szentségi jelenlétében azokért imádkozott, akik mai is mély hitükről tesznek tanúságot Istenről. A XXI. század üldözött keresztényeiért, akiknek megnyílt a szemük a teljes önátadásra, akik megértették, hogy a kenyérben és borban jelenlevő Jézus tökéletesen átadta magát nekünk, hogy találkozhassunk az önmagát nekünk ajándékozó Isten szeretetével.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk