Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Felsőváros) - beszámoló

2022. 06. 02. | | 2022. 06. 03.

 

 

 

Isten mélységes szeretete vágyódik ránk, keres minket – Elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnep Székesfehérváron

2022.06.02. – Pünkösd előtt, a húsvéti időszak végén ismét összegyűltek Székesfehérvár hívei, hogy június elsőcsütörtöki alkalmán együtt imádkozzanak a megyés püspök vezetésével egyházunkért, a papi hivatásokért, a családokért, a békéért. Az Oltáriszentség tiszteletére szentelt imádságos alkalomnak a Szent Sebestyén-templom adott helyet. Spányi Antal püspök a város papságával tartott szentmisében azt hangsúlyozta, pünkösdre készülve kérnünk kell Isten Szentlelkét, hogy felfedezzük az Atya szeretetét életünkben, és megértsük, hogy feladatunk van a világban, amit a Lélek erejével tudunk teljesíteni.

Nyárai-Horváth István plébános köszöntötte a főpásztort, a jelenlevőket, és a szentmisére hangoló gondolataiban azt hangsúlyozta: Isten végtelen irgalma nem ment fel minket, hogy ne tegyünk meg mindent saját és mások üdvösségéért. Felelősségünk, hogy ne mulasszuk el azt a sok kegyelmet, amelyet az örök életünkért ajándékozott nekünk.

„Az evangéliumban, Jézus főpapi imájának szavait hallva, meg kell rendülnünk attól a szeretettől, az isteni terv nagyszerűségétől, amelyet az Úr nekünk készített. Gyakran azt gondoljuk, a hit által mi keressük Istent, mi könyörgünk Hozzá, hogy álljon mellénk és segítsen. Mintha mi lennénk a kezdeményezők, nekünk kellene kikönyörögni jószándékát, szeretetét. Halljuk meg a szeretett tanítvány, János tanúságtételét, hogy Isten az, aki előbb szeretett minket. Szeretetből teremtette a világot, adott életet nekünk, és Fia szeretetből készített helyet az Atya jobbján” – kezdte beszédét a megyés püspök, majd arról az egységről beszélt, amely a Szentírás szerint Istenben valósul meg az emberek között.

Jézus imádkozik azért, hogy eljussunk az Égbe, és ott legyünk Vele, lássuk az Ő dicsőségét, amellyel Isten szerette Őt. Ha megsejtjük ennek a tanításnak a mélységét – mondta a püspök, akkor meglátjuk, hogy Isten mélységes szeretettel vágyódik az emberre, keres bennünket. Fontos számára, hogy az övéi legyünk, ezért végtelen gazdagságát és szentségét ajándékozza nekünk. Törekvéseink sokszor kudarcot vallanak, mert saját akaratunkat szeretnénk érvényre juttatni, és nem engedjük, hogy Isten szeretete alakítsa, formálja át életünket. „Fontos megnyitni szívünket Isten Szentlelkének, hogy az Úr tegye velünk azt, amit Ő akar, ahogy öröktől fogva elgondolta. Pünkösd ünnepén, amikor kérjük a Lélek ajándékait, és hogy kísérjen bennünket életünkben, akkor kérjük erejét és világosságát is, hogy meglássuk és megvalósítsuk Isten terveit. … Az Egyház a világot a szeretet kiárasztásával tudja megváltoztatni. Kérjük a Szentlelket, mutassa meg, hogyan kell másképpen cselekednünk és szeretnünk a másikat. … Van dolgunk az egyházon belül is, mert imádsággal felelősek vagyunk az Egyház erejéért és azért, hogy legyenek papok és szerzetesek az evangélium szolgálatára” – hangsúlyozta a főpásztor.

A szentmise után az Oltáriszentség előtt a megyés püspök az Istenben megvalósuló egységért imádkozott az egész emberiség számára, és új papi és szerzetesi hivatásokért fohászkodott. Elmondta a Prohászka Imaszövetség imáját, majd a litániával és a szentségi áldással zárult az elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnep.

Berta Kata
Fényképeket készítette Kovács Marcell

 Korábbi évek beszámolói:Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk