Háromnapos püspöki nagyböjti lelkigyakorlat - beszámoló

2016. 03. 21. | | 2016. 03. 24.

 

 

Isten hív engem, nevemen szólít és feladatot bíz rám - Háromnapos püspöki nagyböjti lelkigyakorlat Székesfehérváron

2016.03.23. - Nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédeket tartott Spányi Antal megyés püspök a székesfehérvári székesegyházban, a Nagyhét első három napján. „Istennek terve van velünk - hangsúlyozta a főpásztor. Nevünkön szólított bennünket, kiválasztott, mert bízik bennünk. Feladatot bízott ránk, amelyet a Lélek erejében, Isten közelségében tudunk teljesíteni.”

Első lelkigyakorlatos elmélkedésében a megyés püspök kifejtette, általában megvan a tervünk saját életünkre vonatkozóan, Isten azonban nevünkön szólít bennünket, célt ad az életünknek, amit meg kell valósítanunk. „Isten azért szólít, mert bízik bennem, és feladatot bíz rám. Nem, ezért mert a legalkalmasabb vagyok, mert megérdemlem, vagy jár nekem, hanem azért, mert szeret. Nem mondhatom, hogy félek, hogy alkalmatlan vagyok, vagy most még nem értem, de majd egyszer megérek rá. Ha nem teszek tanúságot Istenről, ki jön utánam, hogy megtegye helyettem, és végigjárja az én utamat?” - tette fel a kérdést a főpásztor majd hozzátette. Nagy a felelősségünk, mert az Isten szavát, az Egyház tanítását sokan nem fogadják el. Isten azonban rajtunk keresztül akar örömhírt küldeni mindazoknak, akikkel találkozunk, akiket megszólíthatunk. „A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot!” Jn 16,29-33.

A püspöki lelkigyakorlat második alkalmán a megyés püspök arra mutatott rá, hogy Isten, aki megszólít bennünket sajátos, egyedi feladatot is ad nekünk. Fontosak vagyunk számára. Le akar foglalni magának, és miközben meghagyja világi hivatásunkat, azt várja, hogy igazodjunk az Ő tanításához és az Ő akarata szerint végezzük munkánkat. Új célt is ad, hogy váljunk emberhalászokká. Legyen készséges szívünk, és így végezzük az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Isten alkalmassá tesz a feladatra. „Erőnkön felül nem tesz próbára, és nem ad nagyobb kísértést sem, mint amit el tudunk viselni, amit le tudunk győzni... Harmóniát kell teremteni a saját céljaink, vágyaink és Isten terve között, és ebben a Szentlélek segítségét kell kérnünk. Jellé kell lenni válnunk a világban!”

A főpásztor végül arról beszélt, hogy Isten a feladatokhoz erőt is ad. Jobbítani kell a világot, a hibát felismerni, javítani, az önzés helyett másokra figyelést, a szeretet hirdetni. „Öröm kell a szívekbe, amelyekben a Szentlélek lakik, öröm a küzdő és harcot vívó lelkekbe, mert az öröm erő és a lehangoltság gyöngeséget hoz.” - hangsúlyozta a püspök, majd a szentségekben rejlő kegyelmi erőre hívta fel a figyelmet. „Örüljünk keresztségünknek, adjunk hálát az Úrnak a kegyelmekért, amely által Isten gyermekei lehetünk. Kapjunk erőt a szentgyónásban, megszabadulva bilincseinktől kezdjünk új életet. Az Oltáriszentséggel, amely az örök élet kenyere, valóban Krisztus lakjék szívünkben. A betegek szentsége adjon erőt a végső dolgokkal való szembenézésre, merjünk az Örök Élet felé nézni. „A házasság szentsége adjon erőt a hűséghez, az újra kezdéshez, ha kell a mindennapi szeretet megújításához, az élet oda ajándékozásához, hogy örömünk mások boldogságában legyen.”

Spányi Antal püspök nagyheti elmélkedéseinek végén azt kívánta, hogy az idei húsvéton új látásmódra jussunk, erősödjünk meg abban, hogy meghívást kaptunk az egyház közösségébe, amelynek tagjai vagyunk. „Kövessük hát Krisztust, a mi saját életszentségünk útján az Egyházban, Mária oltalmában!”

Berta Kata
Képek Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk