Kaszap István emlékmise - beszámoló

2019. 03. 25. | | 2019. 03. 26.

 Egészen Istennek akart élni – Kaszap István születésének 103. évfordulóját ünnepelték Székesfehérváron

2019.03.25. – Idén is megtelt a Prohászka Ottokár emléktemplom, hogy Kaszap Istvánra, a szent életű, fiatal hitvallóra emlékezzenek tisztelői szülővárosában, Székesfehérváron. Az imameghallgatásokért népszerű kispap születése évfordulóján, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Spányi Antal megyés püspök tartott ünnepi szentmisét Bérczi Bernát ciszterci apáttal, a város és az egyházmegye megjelent papságával.

A kettős ünnepen Tóth Tamás plébános köszöntötte az egyházmegyén túlról is érkező zarándokokat, akik Budapestről és környékéről is jöttek el, hogy meglátogassák Kaszap István sírját a Prohászka emléktemplomnál. Köszöntötte a város díszpolgára tiszteletére megjelent polgármestert, alpolgármestert, az önkormányzati képviselőket.

Bérczi Bernát ciszterci apát szentbeszédében Kaszap István életéből olyan mozzanatokat emelt ki, amelyre a mai embernek is érdemes odafigyelni. Párhuzamot vont Kaszap István és a Szűzanya Istent befogadó igenje között. „Nem véletlen, hogy Kaszap István éppen Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén született, hiszen egész élete arra irányult, hogy befogadja a Második Isteni Személyt, az Úr Jézust. Ezért tiszteli nagy hívő sereg ma is, és sokasodnak a hálatáblák a sírja körül. Kaszap saját írásaiból és a szemtanúk visszaemlékezéseiből kitűnik, hogy egészen Istennek akart élni. Nem gördített az életébe soha semmi akadályt az isteni működés elé. Nagyon tudatosan és odafigyelő hittel válaszolt az Isten hívására” – mondta az apát, majd hozzátette. „Lehet, ma kétszer olyan pergős az életünk, a korban hasonló fiataloknak még inkább, de Kaszap példája mutatja, mindig van lehetőség arra, hogy egészen Istenre alapozzuk a mindennapjainkat. Éljük meg az aprónak látszó cselekedeteket is úgy, hogy az magán viselje Isten keze nyomát.”

Az apát a fiatalokhoz szólva elmondta: „Kaszap osztályának legerősebb tagja volt, de ezt soha senkivel sem éreztette. Azt jegyezték fel róla, hogy vidám volt, de bizonyos dolgokban nem ismert tréfát. Például a hitében. Olyan dolgokban, amelyek Istentől elszakíthatták volna őt. A szentgyónásban kiváló lelki vezetője által rátalált arra a kincsre, hogy mi az, ami őt közelebb vezetheti az Istenhez. Elhatározza, hogy él vele. Lépcsőről lépcsőre halad, az Úrhoz egyre közelebb. Egyre inkább az Úrral összeforrni – ez volt az ő szíve vágya” – mondta Bérczi Bernát, és azt hangsúlyozta, Kaszap István nem mérlegelt, kételkedett, hanem elfogadta a tiszta hitet. „Istenre hagyatkozott, még akkor is, amikor a betegség megközelítette, majd hatalmába kerítette. Mi pedig, testvérek, sokszor nekiállunk harcolni, mert valami nem úgy lesz, ahogyan mi akarjuk, mi jónak találjuk. Ahelyett, hogy ráhagyatkoznánk az Istenre, és kérdeznénk az Urat, hogy Uram, mi az akaratod ezzel? Érdekes felfedezni Kaszap István életében azt, ami ránk is vonatkozik.”

A zirci apát arról is beszélt, minden egyes cselekedetünk számít. Nincsenek lényegtelen pontok az életünkben. Felelősek vagyunk egymásért. Egyetlen jó szavunk örökre belevésődhet a másikba, és egy szóbeli sértés – nemhogy fizikai –  hacsak az Isten kegyelme ki nem tudja gyógyítani a mi hibánkat, bűnünket – örökre megsértheti a másikat. „Egész életünkben szükségünk van a tudatos önnevelésre. Hogy el ne veszítsük a helyes útirányt, hogy mindig a jó úton tartsuk magunkat. Az ifjú Kaszap István pontosan megértette hitünk tanítását. Azt, hogy ha nem tanulja meg alárendelni önmagát, vágyait, ösztöneit az Istennek, akkor ezek széthúzzák, szétszakítják az emberi jellemet. Nagyon tudatos személyiségépítés az ő élete” – hangzott el a beszédben.

A szentmise után az ünneplő közösség, az asszisztencia, a zarándokok, a Prohászka Imaszövetség, a Magyar Cserkészszövetség és a Kaszap István Alapítvány tagjai a főpásztor, a szerzetesek és a papság vezetésével Kaszap István virágokkal teli sírjához vonultak, hogy imádkozzanak mielőbbi boldoggá avatásáért, és kérjék további közbenjárását egész hazánkért, minden magyar emberért.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata
 

Korábbi évek beszámolói:


  

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk