Nagyboldogasszony ünnep - szentmise - beszámoló

2020. 08. 15. | | 2020. 08. 16.

 

 

 

Mária lelkét hordozzuk életünkben – Nagyboldogasszony ünnepe Székesfehérváron

2020.08.15. – Szűz Mária mennybevételének ünnepén szentmisét mutatott be Spányi Antal megyés püspök Székesfehérváron. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján a főpásztor megemlékezett arról, hogy Szent István király is megülte a mennybe felvett Szűzanya ünnepét, tisztelete Fehérváron a kezdetektől jelen volt. A szent király 1038-ban ezen az ünnepen hunyt el, de halála előtt rábízta magát és országát a Szűzanya oltalmára.

A főpásztor a Jelenések könyvének Napba Öltözött Asszonyáról beszélt, mint olyan jelről, amely egykor egész Európára is nagy hatással volt. Mindannyian keresünk jeleket, hangsúlyozta a püspök, de nem mindegy, hogy Istentől vagy más világi valóságoktól várjuk azokat. „A katolikus világ fogékony a Mária által közvetített valóságra. Ezért is van, hogy olyan sok Mária-kegyhellyel találkozunk, ahová, ha az ember belép, megtapasztalja az imádság erejét. Mindannyiunknak ilyen lélekkel kell élünk, hisz ki ne kérné Mária oltalmát gondban és bajban, ki ne fordulna Máriához, és kérné segítségét úgy, mint ahogy a gyermek fordul az anyjához. Máriát Égi Anyánknak tekintjük. Nem valamiféle jámbor gondolattól vezérelve, hanem Krisztus halálosan komoly, véresen hiteles szavai nyomán, aki Máriát a kereszten adta nekünk anyánkul, és aki minket Máriának gyermekeinek adott.”

Spányi Antal püspök homíliája végén arra hívta fel a figyelmet, Mária életét követve nekünk is igent kell mondanunk Isten hívására. A Szűzanyától megtanulhatjuk, hogyan kell figyelnünk egy életen át az Isten szavára, és elfogadnunk a megpróbáltatásokat is. „Szívesen tekintünk Mária szobraira és képeire, és kérjük, segítsen bennünket, hogy tudjuk életünk különböző dolgait úgy rendezni, ahogy neki sikerült. Hogy elkerüljük a bűnöket, és kövessük Krisztust. De vajon képesek vagyunk-e tanulni tőle? Mert minden szép gondolat, minden jámbor érzés hiábavaló, ha nem követi életformálás, cselekedet. Az érzelmeken túl Mária lelkét kell hordoznunk, és Mária életének tanítását kell követnünk.”

A szentmise végén a főpásztor arra biztatott: Isten kegyelméből, Krisztust követve mi is eljuthatunk oda, ahová Mária eljutott. Kérjük a mennybe felvett Szűzanyát, hogy hazataláljunk mindannyian oda, ahol az Úr angyalaival és szentjeivel vár bennünket az atyai házba.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó Berta Kata, Bágya Ferenc és Somogyi Tamás

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk